Abelles mortes sota arbres exòtics!!!

Uns naturalistes han començat un projecte per recollir dades d'abelles mortes a sota d'arbres ornamentals o exòtics. És un fenomen que volem estudiar més a fons, ja que no es coneixen bé les causes. Per això necessitem de la col·laboració ciutadana:
https://www.inaturalist.org/projects/abelles-mortes-sota-arbres-exotics

Poseu en primer lloc la imatge d'una abella i les altres fotografies que mostrin l'arbre, les flors... Si heu trobat altres espècies d'abelles cal anomenar-les, però si en teniu imatges, millor pujar-les en un altra observació, enllaçant-les.

Posted on June 23, 2022 10:23 AM by luisdefrias luisdefrias

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments