La biodiversitat de Catalunya's Journal

October 24, 2022

En nada llegamos a 300.000 observaciones!!!

En nada llegamos a 300.000 observaciones!!!

Cada vez somos mas las personas que decidimos hacer ciencia ciudadana y compartir nuestras observaciones con los demás.
Parece mentira la cantidad tan inmensa de observaciones y especies que hemos identificado estos años.
¡Muchísimas gracias por ayudarnos a todos a saber más y mejor!


En res arribem a 300.000 observacions!!!

Cada vegada som mes les persones que decidim fer ciència ciutadana i compartir les nostres observacions amb els altres.
Sembla mentida la quantitat tan immensa d'observacions i espècies que hem identificat aquests anys.
Moltíssimes gràcies per ajudar-nos a tots a saber més i millor!

Posted on October 24, 2022 21:46 by luisdefrias luisdefrias | 0 comments | Leave a comment

June 23, 2022

Abelles mortes sota arbres exòtics!!!

Uns naturalistes han començat un projecte per recollir dades d'abelles mortes a sota d'arbres ornamentals o exòtics. És un fenomen que volem estudiar més a fons, ja que no es coneixen bé les causes. Per això necessitem de la col·laboració ciutadana:
https://www.inaturalist.org/projects/abelles-mortes-sota-arbres-exotics

Poseu en primer lloc la imatge d'una abella i les altres fotografies que mostrin l'arbre, les flors... Si heu trobat altres espècies d'abelles cal anomenar-les, però si en teniu imatges, millor pujar-les en un altra observació, enllaçant-les.

Posted on June 23, 2022 10:23 by luisdefrias luisdefrias | 0 comments | Leave a comment

March 26, 2021

Archiearis parthenias, Primera Observación en Cataluña y en toda España.

Cristobaljj subió ayer la primera observación en Cataluña al menos en Inaturalist de Archiearis parthenias, una especie de Polilla que hasta ahora solo se habia observado en Europa central, Islas Britanicas, Sur de Escandinavia, Norte de Italia y por las Estepas Europeas y asiáticas hasta Omsk, aunque pueden aparecer en Japón.
Pertenece a la familia Geometridae. tienen un diámetro de ala de entre 30 y 40 mm. Vuelan de Febrero a Mayo dependiendo en Areas Mediterráneas, en cambio en Alemania vuelan de Marzo a finales de Abril. Mientras que en el Este de Europa su periodo de vuelo va desde principios de Abril hasta finales de Mayo.
Las larvas se alimentan de los Amentos y luego de las hojas del Abedul del genero Betula.

Las polillas son diurnas y visitan sauces, pero también gotean savia de árbol y excrementos frescos. Puedes encontrarlos por la mañana en el suelo bajo el cálido sol primaveral, donde se calientan y beben gotas de rocío. Cuando hace frío, se vuelven tan rígidos que puedes arrancarlos de las hojas. Las orugas eclosionan a finales de abril o principios de mayo después de que hayan brotado las hojas de abedul, en el norte de Europa puede que no sea hasta junio o julio.

Cristobaljj va pujar ahir la primera observació a Catalunya al menys en Inaturalist de Archiearis parthenias, una mena de Arna que fins ara només s'havia observat a Europa central, Illes Britàniques, sud d'Escandinàvia, Nord d'Itàlia i per les Estepes Europees i asiàtiques fins Omsk , encara que poden aparèixer al Japó.
Pertany a la família Geometridae. tenen un diàmetre d'ala d'entre 30 i 40 mm. Volen de febrer a maig depenent en Àrees Mediterrànies, en canvi a Alemanya volen de Març a finals d'Abril. Mentre que a l'Est d'Europa el seu període de vol va des de principis d'abril fins a finals de Maig.
Les larves s'alimenten dels Aments i després dels fulls de l'Bedoll de l'gènere Betula.

Les arnes són diürnes i visiten salzes, però també gotegen saba d'arbre i excrements frescos. Pots trobar-los al matí a terra sota el càlid sol primaveral, on s'escalfen i beuen gotes de rosada. Quan fa fred, es tornen tan rígids que pots arrencar-los de les fulles. Les erugues eclosionen a finals d'abril o principis de maig després que hagin brollat ​​les fulles de bedoll, al nord d'Europa pot ser que no sigui fins al juny o juliol.

Posted on March 26, 2021 09:37 by noeliria noeliria | 0 comments | Leave a comment

March 25, 2021

100.000 observacions!

¡Hoy hemos llegado a 100.000 observaciones!

Me parece una barbaridad que no me esperaba tan pronto. Me encanta que podamos compartir y difundir todas las observaciones que hacemos en nuestras salidas. La verdad es que en estos 3 años que llevamos de proyecto he aprendido muchísimo.

Ya somos más de 4700 observadores y 4200 identificadores que hemos catalogado más de 7500 especies. Y debo admitir que el proyecto cada vez esta mas lleno de curiosidades y observaciones maravillosas

¡Muchas gracias a todos y todas!

Avui hem arribat a 100.000 observacions!

Em sembla una barbaritat que no m'esperava tan aviat. M'encanta que puguem compartir i difondre totes les observacions que fem a les nostres sortides. La veritat és que en aquests 3 anys que portem de projecte he après moltíssim.

Ja som més de 4700 observadors i 4200 identificadors que hem catalogat més de 7500 espècies. I he d'admetre que el projecte cada vegada està més ple de curiositats i observacions meravelloses

Moltes gràcies a tots i totes!

Posted on March 25, 2021 20:56 by luisdefrias luisdefrias | 0 comments | Leave a comment

May 09, 2020

Nou compte de Instagram

La biodiversitat de Catalunya ja està a les xarxes socials!

L'objectiu d'aquest projecte sempre ha estat descobrir, compartir i gaudir els coneixements sobre la biodiversitat del nostre territori. En 3 anys hem crescut fins a ser més de 3.300 observadors i observadores i entre tots hem realitzat més de 50.000 observacions. Ara hem fet un petit pas endavant i hem decidit compartir imatges a les xarxes socials per divulgar aquests coneixements no només amb els integrants del grup sinó també amb totes aquelles persones interessades en la natura del territori però que no coneixen el grup.

Posted on May 09, 2020 09:26 by luisdefrias luisdefrias | 0 comments | Leave a comment

Archives