September 21, 2023

481.WOW-dag op donderdag 2 november 2023

8 projecten genomineerdPrijs voor beste samenwerking

Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement en Opdrachtgeverschap (KCAO)Beheerders in de Weg- en Waterbouw staan voor de uitdaging om in 2030 al hun infra-projecten klimaatneutraal en circulair te realiseren. Van waterschappen krijgt de Unie van Waterschappen vaak de vraag te horen: #hoedan? en #hoeconcreterhoebeter!
Daarom is het KCAO-project gestart: Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement en Opdrachtgeverschap. Meer dan 100 waterschappers en 9 ingenieursbureaus slaan de handen ineen. Met maar één doel: de waterschappen handvatten geven om waterschapsassets circulair te maken en de CO2-uitstoot te helpen terugdringen.Riobase: datagestuurd rioolbeheerEen goed werkend riool is van levensbelang, maar hoe zorg je er als kleine gemeente voor dat het beheer niet onnodig veel moeite en geld kost? Onderzoekers van de lectoraten Data Science en Assetmanagement van HZ University of Applied Sciences hebben samen met Zeeuwse rioolbeheerders een beslissingsondersteunend systeem ontworpen: Riobase. Hiermee kunnen zij op basis van risico’s en data hun rioolstelsels beheren. Dit zorgt voor een uniforme manier van rioolbeheer, scheelt onnodig werk en de middelen worden effectiever ingezet.

Het project Riobase is mede mogelijk gemaakt door een RAAK-subsidie van Regieorgaan SIA.Nieuwe Waterwerken ZoutkampNieuwe Waterwerken Zoutkamp is de projectnaam voor de werkzaamheden die wij als Waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland samen in Zoutkamp en omgeving gaan uitvoeren. Begonnen als een waterveiligheidsopgave van het waterschap, is het project doorontwikkeld tot een erfgoed inclusieve gebiedsopgave. Het project is een stimulans voor de natuur, cultuurhistorie, recreatie & toerisme, leefbaarheid, verkeersveiligheid, ondernemerschap en marketing voor Zoutkamp, het Lauwersmeer, het Hogeland en de Waddenregio.Innovatie Maaitechniek en VaartuignavigatieIn steeds meer Nederlandse meren zorgt de groei van waterplanten voor grote hinder en onveiligheid voor de recreatievaart. Dit leidt tot schade bij de watersportbedrijven en groot verlies aan maatschappelijke waarde voor sporters en vrijetijd besteding. Met steun van markt- en overheidspartijen hebben de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren en Coöperatie Gastvrije Randmeren samen met Techmaps Remote Sensing BV de gebruikte maaitechniek geïnnoveerd en een nieuw navigatiehulpmiddel ontwikkeld.

Versterking Lauwersmeerdijk-VierhuizergatTussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. Deze dijk versterken we de komende jaren. Om ons in de toekomst goed te beschermen tegen overstromingen én om de dijk beter te maken voor mens en natuur. Samen met overheden, markpartijen, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners werken we samen aan de duurzaamste dijk van Nederland: onze diek van morgen.Hét Circulaire Bagger Consortium (van Zuid-Holland)Het innovatieve Circulaire Bagger Consortium (CBC) in Zuid-Holland is een baanbrekende samenwerking die de bouwwereld transformeert. Samen werken we aan een circulaire bagger- en bouwindustrie, waarbij baggerspecie wordt omgezet in hoogwaardige grondstoffen voor duurzaam bouwen. Wij geloven dat circulaire producten voor de bouw alleen maar mogelijk zijn in een circulaire keten. Met onze innovatieve aanpak en betrokkenheid van diverse partners in regio Zuid-Holland streven we naar een duurzame toekomst. Ontdek hoe we de Nederlandse baggerketen veranderen en waarom we de WOW-samenwerkingsprijs verdienen!

Innovatiepartnerschap Sterke LekdijkDe Noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven wordt versterkt. Dit prachtige oerhollandse rivierenlandschap blijft behouden door innovatieve maatregelen toe te passen. Dat maken we mogelijk met het Innovatiepartnerschap. Ervaren marktpartijen en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben de krachten gebundeld. De toegepaste innovaties zijn van grote betekenis voor onze landelijke dijkversterkingsopgave.Projectoverstijgend en langjarig samenwerken - Waterschapsbedrijf LimburgEen nieuw bouwconcept gecombineerd met een 8-jarige samenwerking voor uitvoering van infra- gerelateerde projecten binnen één raamovereenkomst. Het resultaat: kortere doorlooptijden, standaardisatie, lagere kosten, een eerlijk verdienmodel, aandacht voor veiligheid, duurzaamheid, innovatie. En vooral leuker samenwerken!

 • https://twitter.com/KQEDForum/status/1704888218263450018

  We're speaking w/
  @inaturalXXi @kuedaXX & @loarieXXX & @SJSUXX
  's Jennifer Rycenga about the past & future of this remarkable Bay Area contribution.
  Have you ever seen a weird bug or plant and thought, “Oh my God. What is THAT?” Then iNaturalist, a Bay Area invention, is the social platform for you. Begun as a graduate school project at UC Berkeley, it now receives hundreds of thousands of monthly submissions from nature enthusiasts across the globe. Users post photos of what they have seen and where they found it, and fellow citizen scientists, and often actual, scientists help identify the flora, fauna and habitat. Some iNaturalist aficionados have even identified new species. Now the site is going independent with the help of a $10 million grant. We’ll survey the past and future of this remarkable Bay Area contribution to our collective understanding of the world.


 • ❓What's the strangest animal or plant you've seen in the wild?
  https://www.kqed.org/forum/2010101894468/inaturalist-a-cultivator-of-community-and-collector-of-crucial-wildlife-data-goes-solo

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_and_recall
  https://machinelearning.wtf/terms/harmonic-precision-recall-mean-f1-score/ https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning
  https://www.inaturalist.org/blog/84677-introducing-the-inaturalist-geomodel
  https://www.inaturalist.org/posts/84723-a-new-computer-vision-model-v2-7-including-1-785-new-taxa
  https://www.inaturalist.org/geo_model/113064/explain Geomodel Predictions of Squatina squatina Angelshark
  The Geomodel makes predictions about where species occur and where they are absent. We use the Geomodel to apply the "Expected Nearby" label alongside suggestions and to weight these suggestions based on the location of the observation.

  Like the Computer Vision Model, the Geomodel is trained on iNaturalist observations for the same set of species with roughly more than 100 photos. The Geomodel does not make perfect predictions. You can read more about how the Geomodel is made here.
  This map shows the Taxon Range for this species overlapping the Expected Nearby Map that we use to evaluate the Geomodel.

  This gridded version of the Taxon Range is a snapshot taken when the model was trained and gridded at the same resolution as the Expected Nearby Map. We only use the Taxon Ranges where at least 90% of the training data for that species falls within the Taxon Range to control for errors in the Taxon Ranges.

  By combining the Expected Nearby Map to the Taxon Range, we calculate statistics to estimate how well the Geomodel perform


 • https://arxiv.org/abs/2306.02564
  Estimating the geographical range of a species from sparse observations is a challenging and important geospatial prediction problem. Given a set of locations where a species has been observed, the goal is to build a model to predict whether the species is present or absent at any location. This problem has a long history in ecology, but traditional methods struggle to take advantage of emerging large-scale crowdsourced datasets which can include tens of millions of records for hundreds of thousands of species. In this work, we use Spatial Implicit Neural Representations (SINRs) to jointly estimate the geographical range of 47k species simultaneously. We find that our approach scales gracefully, making increasingly better predictions as we increase the number of species and the amount of data per species when training. To make this problem accessible to machine learning researchers, we provide four new benchmarks that measure different aspects of species range estimation and spatial representation learning. Using these benchmarks, we demonstrate that noisy and biased crowdsourced data can be combined with implicit neural representations to approximate expert-developed range maps for many species.
 • https://www.inaturalist.org/projects/identification-pointers-bookmarked-comments 2
  https://www.inaturalist.org/projects/identification-comments-that-i-gone-and-done 1
  https://www.inaturalist.org/projects/bird-identification-notes 2
  https://www.inaturalist.org/projects/mammal-identification-notes 1
  https://www.inaturalist.org/projects/herp-identification-notes 1
  it doesn’t look like there’s an observation field that serves a similar purpose.

  the benefit of projects and observation fields is that you can set them up in a way that any observation can be added to a project (unless the observer explicitly disallows this), and an observation field can be added to any observation (unless the observer explicitly disallows this). theoretically, if enough people collect helpful comments in a project, then you could go there as a one-stop-shop for helpful comments, and you can filter for any given taxon, place, etc.


 • Global ecoregion GIS delineations are publicly available courtesy of The Nature Conservancy. training the geomodel with ecoregions, at least as a test
  https://tnc.maps.arcgis.com/home/item.html?id=7b7fb9d945544d41b3e7a91494c42930

 • Posted on September 21, 2023 05:18 PM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  480. 225 jaar exclusief voor Lifelines-deelnemers

  In het kader van 225 jaar organiseerden we in mei en juni drie lezingen in de Blauwe Zaal. Er kwamen honderden mensen op af, vol vragen en interesse: we kijken terug op drie zeer geslaagde lezingen.

  De eerste lezing ging over ontwikkelingen in de kankerzorg. hoe zag de zorg voor kankerpatiënten er vroeger uit, wat is er in de afgelopen decennia aan nieuwe behandelingen ontwikkeld en hoe heeft het UMCG daar aan bij gedragen en wat is er in de toekomst mogelijk? Jourik Gietema nam de zaal mee in alle ontwikkelingen en beantwoordde vele vragen uit de zaal. De lezing is terug te kijken via ​​​​​​​https://www.youtube.com/watch?v=2krpe61W0So.

  De tweede lezing was exclusief voor Lifelines-deelnemers. Zij meldden zich massaal aan: er waren meer dan 2.000 aanmeldingen. Niet iedereen kon dus live aanwezig zijn bij het verhaal van Gerjan Navis over de schat aan data die Lifelines is en welke waardevolle informatie ons dat oplevert. Niet alleen over ziektes en behandelingen, maar ook over gezondheid en preventie. Rozemarijn Vliegenthart en Richard Oude Voshaar kleurden haar verhaal in met voorbeelden van onderzoeken die we met Lifelines doen. De lezing is terug te kijken via https://www.youtube.com/watch?v=buQa6pPJTCs.
  ​​​​​​​

  De derde en laatste lezing ging over de geschiedenis en ontwikkelingen op het gebied van orgaantransplantatie. Erik Verschuuren en Christina Krikke vertelden samen met (oud-)collega's uit de zaal over hoe transplantaties vroeger gingen, welke stappen er gezet zijn en wat er misschien in de toekomst mogelijk is. Terugkijken? Dat kan via https://www.youtube.com/watch?v=VTPwfevEFuY

 • Bats & Wind Energy: Protecting bats around onshore wind infrastructure
  Thank you for participating in our webinar ‘Bats & Wind Energy: Protecting bats around onshore wind farms’. It was a very interesting event and discussion, highlighting both the main challenges and mitigation strategies to protect bats. The recording and presentations are now available here.
  https://renewables-grid.eu/activities/events/detail/news/webinar-bats-and-wind-energy-protecting-bats-around-onshore-wind-farms.html
  https://www.youtube.com/watch?v=2r95hkWsWrE&t=1s
  You can find details on RGI’s upcoming events on our website or you can sign up for our newsletter here. If you have questions or ideas for a future Energy & Nature webinar, please do not hesitate to contact me.
  https://renewables-grid.eu/activities/events.html?L=0
  Additionally, RGI will be at the 7th Conference on Wind energy and Wildlife impacts, (18 – 22 September in Croatia) and will hold a presentation on our Offshore Coalition for Energy and Nature (on the Tuesday 18, between 15:30 and 17:00). I hope to see you there in person!
  https://www.youtube.com/watch?v=2r95hkWsWrE&t=1s

 • https://www.rug.nl/rudolf-agricola-school/news-and-events/events/soundscapes-symposium-listen-hear-now-biodiversity

 • Het programma start om 20.00 uur. De kijklink staat al gereed op de website van Pakhuis de Zwijger. Ook kunt u kijken via de website van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waar later ook de terugkijklink te vinden is (mogelijk op een andere pagina

  https://vimeo.com/event/3657071/9b427df5eb


 • https://www.ivn.nl/provincies/groningen/nieuws/save-the-date-gronings-groen/
  https://twitter.com/visschers/status/1701519952472093133?s=61&t=0F_9HaPLsOWQ-59KJo_9DQ

 • Stadsplanten Leeuwarden Hotspot in het koele noorden
  https://natuurtijdschriften.nl/pub/1001705
  https://natuurtijdschriften.nl/pub/1001705/FLORON2020006003005.pdf

 • https://www.fryslan.frl/biodiversiteit
  https://biodiversiteit.frl/home/

 • https://www.ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Activiteiten/Vrijwilligersdag/ravon68_artikel4.pdf
 • Verstoring Vogels door Recreatie

  Karen Krijgsveld, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research heeft samen met collega’s alle beschikbare kennis over deze vraagstukken uit onderzoeken en rapporten gehaald en op een rij gezet. Dit is gedaan op verzoek van Vogelbescherming Nederland. Zij neemt ons in vogelvlucht mee door het thema recreatie en vogels.

  https://www.natuurkennis.nl/activiteit/kennisuur-verstoring-van-vogels-door-recreatie/
  · Een link naar het onderzoeksrapport ‘Verstoring van vogels door recreatie’
  · De presentatie van Dick Groenendijk (PWN)

  Kon je 14 september niet bij het webinar zijn, of wil je het webinar nog eens terugkijken, dan vind je de opname via deze link.

  Na afloop van het webinar werden we nog getipt op het recreatiezoneringsplan Veluwe, dat sinds mei 2022 in uitvoer is.

  Dit plan heeft de provincie Gelderland gemaakt i.s.m. de terreineigenaren en een flink aantal van hen is nu bezig met de uitvoering van zoneringsmaatregelen waaronder het uitdunnen van padennetwerk, aanpassen van routes en broedseizoenafsluiting van terreindelen. Meer informatie op: Recreatiezonering op de Veluwe (gelderland.nl)

  Komende OBN Kennisuren
  19 okt – De ene braam is de andere niet (meer informatie en inschrijven)
  Op onze website vind je:

  · Een link naar het onderzoeksrapport ‘Verstoring van vogels door recreatie’
  · De presentatie van Dick Groenendijk (PWN)
  https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/presentatie-pwn-dick-groenendijk-broedvogels-recreatie.pdf
  https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/verstoring-van-vogels-door-recreatie
  Kon je 14 september niet bij het webinar zijn, of wil je het webinar nog eens terugkijken, dan vind je de opname via deze link.
  https://www.youtube.com/watch?v=OTLZP9U2Gdk&feature=youtu.be

  Na afloop van het webinar werden we nog getipt op het recreatiezoneringsplan Veluwe, dat sinds mei 2022 in uitvoer is.

  Dit plan heeft de provincie Gelderland gemaakt i.s.m. de terreineigenaren en een flink aantal van hen is nu bezig met de uitvoering van zoneringsmaatregelen waaronder het uitdunnen van padennetwerk, aanpassen van routes en broedseizoenafsluiting van terreindelen. Meer informatie op: Recreatiezonering op de Veluwe (gelderland.nl)

  Komende OBN Kennisuren
  19 okt – De ene braam is de andere niet (meer informatie en inschrijven)
  https://www.natuurkennis.nl/activiteit/kennisuur-de-ene-braam-is-de-andere-niet/
  https://www.gelderland.nl/projecten/recreatiezonering-op-de-veluwe
  https://www.natuurkennis.nl/activiteit/kennisuur-verstoring-van-vogels-door-recreatie/
  https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/presentatie-pwn-dick-groenendijk-broedvogels-recreatie.pdf
  https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/verstoring-van-vogels-door-recreatie


 • Posted on September 21, 2023 09:10 AM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  September 20, 2023

  479. Wildlife Film Festival Rotterdam - WFFR Het NoorderPlantsoen (32 minuten)

 • Dutch Birding Association The art of finding rarities
  1.377 weergaven 9 feb 2023

  Arjan Dwarshuis praat met Gijsbert Twigt, Thomas Luiten, Ruud Brouwer en Diederik Kok over het vinden van zeldzame soorten in Nederland
  https://www.inaturalist.org/observations/7600609


 • Het Noorderplantsoen is het groene hart van Groningen. Dit unieke, als Engelse tuin aangelegde, park biedt de inwoners van Groningen rust en wordt bewoond door vele dieren. De meeste bezoekers hebben niet door dat pal voor hun neus de natuur zijn eigen beloop gaat.

  Het Noorderplantsoen is het groene hart van Groningen. Dit unieke, als Engelse tuin aangelegde, park biedt de inwoners van Groningen rust en wordt bewoond door vele dieren. De meeste bezoekers hebben niet door dat pal voor hun neus de natuur zijn eigen beloop gaat.


 • Robert Hughan (Filmmaker) en Arthur Scheijde (Artdirector)
  Een snoek neemt je gedurende vier jaargetijden mee op verkenningstocht door de Zevenhuizerplas in Nederlands eerste onderwaterdocumentaire. In de jaren '70 werd de Zevenhuizerplas gegraven om zand te winnen. Door het diep uitgraven ontstond een weelderig onderwaterlandschap waarin flora en fauna een gevarieerde biodiversiteit vormen.

  Robert Hughan (Filmmaker) en Arthur Scheijde (Artdirector)
  Een snoek neemt je gedurende vier jaargetijden mee op verkenningstocht door de Zevenhuizerplas in Nederlands eerste onderwaterdocumentaire. In de jaren '70 werd de Zevenhuizerplas gegraven om zand te winnen. Door het diep uitgraven ontstond een weelderig onderwaterlandschap waarin flora en fauna een gevarieerde biodiversiteit vormen.

 • Wild Ireland - The Edge of the World (57 min) Deze film laat als nooit tevoren de westkust van Ierland zien met zijn vele natuurwonderen. Deze film was onderdeel van WFFR 2018.

  Wild Ireland - The Edge of the World (57 min) Deze film laat als nooit tevoren de westkust van Ierland zien met zijn vele natuurwonderen. Deze film was onderdeel van WFFR 2018.

 • Glasaal-webinar op 14 september 2023
  Registratie van het Glasaal-webinar, georganiseerd door RAVON, INBO, Good Fish, Wageningen Marine Research en Van Hall Larenstein. Het webinar vond plaats op 14 september 2023 en gaat over glasaalonderzoek, - data en - trends. Meer informatie en achtergrond: https://www.naturetoday.com/intl/nl/n...

  Hieronder kunt u het webinar in zijn geheel of per onderdeel terugkijken, door op de desbetreffende tijdcode te klikken.

  TIJDCODES
  0:00 Opening door dagvoorzitter - Karin Akkers, Directeur RAVON
  03:12 Project ‘Een toekomst voor de paling: Kennisplatform Aal II’ en toelichting onderdeel glasaalmonitoring – Margreet van Vilsteren (Good Fish) & Martijn Schiphouwer (RAVON)
  16:00 Glasaalmonitoring in Nederland sinds 1938 – Ben Griffioen & Tessa van der Hammen (Wageningen Marine Research)
  36:14 Glasaalmonitoring in België sinds 1964 – Jeroen van Wichelen (INBO)
  1:15:05 Intensivering regionale tellingen en onderzoeken sinds 1995 – Martijn Schiphouwer (RAVON) & Jeroen Huisman (Hogeschool Van Hall Larenstein)
  1:33:05 Dataverwerking en -validatie, GAM-modellering en uitkomsten – Mark Groen (RAVON) & Thierry Onkelinx (INBO)
  1:54:45 Ronde voor vragen, gedachten, opmerkingen en suggesties
  2:20:30 Afsluiting door Karin Akkers

 • Wat zijn de uitdagingen en kansen voor het Elektriciteitssysteem in de toekomst?


 • https://www.natuurkennis.nl/activiteiten/obn-kennisuur/

  Archief


  1. Kennisuur Verstoring van vogels door recreatie 14-09-2023
  2. Kennisuur Verbetering strooiselafbraak 29-06-2023
  3. Kennisuur Herstel konijnenpopulaties 11-05-2023
  4. Kennisuur Meer vogels op natuurakkers 20-04-2023
  5. Kennisuur Dynamisering zeereep 30-03-2023

  https://www.youtube.com/@PlatformWOW

 • Bats & Wind Energy: Protecting bats around onshore wind infrastructure
  Thank you for participating in our webinar ‘Bats & Wind Energy: Protecting bats around onshore wind farms’. It was a very interesting event and discussion, highlighting both the main challenges and mitigation strategies to protect bats. The recording and presentations are now available here.
  https://renewables-grid.eu/activities/events/detail/news/webinar-bats-and-wind-energy-protecting-bats-around-onshore-wind-farms.html
  https://www.youtube.com/watch?v=2r95hkWsWrE&t=1s
  You can find details on RGI’s upcoming events on our website or you can sign up for our newsletter here. If you have questions or ideas for a future Energy & Nature webinar, please do not hesitate to contact me.
  https://renewables-grid.eu/activities/events.html?L=0
  Additionally, RGI will be at the 7th Conference on Wind energy and Wildlife impacts, (18 – 22 September in Croatia) and will hold a presentation on our Offshore Coalition for Energy and Nature (on the Tuesday 18, between 15:30 and 17:00). I hope to see you there in person!
  https://www.youtube.com/watch?v=2r95hkWsWrE&t=1s

 • https://www.rug.nl/rudolf-agricola-school/news-and-events/events/soundscapes-symposium-listen-hear-now-biodiversity

 • https://www.rug.nl/rudolf-agricola-school/news-and-events/events/soundscapes-symposium-listen-hear-now-biodiversity

 • Het programma start om 20.00 uur. De kijklink staat al gereed op de website van Pakhuis de Zwijger. Ook kunt u kijken via de website van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waar later ook de terugkijklink te vinden is (mogelijk op een andere pagina

  https://vimeo.com/event/3657071/9b427df5eb


 • https://www.ivn.nl/provincies/groningen/nieuws/save-the-date-gronings-groen/
  https://twitter.com/visschers/status/1701519952472093133?s=61&t=0F_9HaPLsOWQ-59KJo_9DQ

 • Stadsplanten Leeuwarden Hotspot in het koele noorden
  https://natuurtijdschriften.nl/pub/1001705
  https://natuurtijdschriften.nl/pub/1001705/FLORON2020006003005.pdf

 • Posted on September 20, 2023 11:53 AM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  September 19, 2023

  478.Beheerdersdag Groeten uit Groeningen AFL. 8: Stad & de Hunze

  18 weergaven 19 sep 2023 Groeten uit Groeningen AFL. 8: Stad & de Hunze In de achtste aflevering van Groeten uit Groeningen volgen we de rivier de Hunze en we gaan op zoek naar natuur in de stad. Ten zuiden van het Zuidlaardermeer ligt het natuurgebied Tusschenwater. Dit is een tamelijk nieuw natuurgebied waar De Hunze doorheen stroomt. Toch zal dit de rivier vertrouwd aanvoelen want hier liep ze ook in vroeger tijden, voordat de Hunze gekanaliseerd werd. Ook in de gemeente Groningen is Het Groninger Landschap druk bezig om de Hunze weer in haar oude loop te krijgen, het liefst tot aan het wad. Op sommige plekken ligt ze er nog, en die plekken wil men eerst met elkaar verbinden. Het liefts met een mooie gebruiksfunctie eromheen, zoals een wandelgebied of een fietspad, zoals bij Oude Roodehaan In deze aflevering gaan we ook de stad in om te kijken wat voor natuur hier in deze stenige omgeving te vinden is. Verbazingwekkend veel!
 • Meer Onzichtbaar Nederland op: http://www.vpro.nl/onl Bekijk hier de hele aflevering: http://www.vpro.nl/onzichtbaar-nederl... Een landstrook tussen de Maas en de hoger gelegen zandgronden van Noord-Brabant. Op de grens van beide gebieden wordt in dit moerassige landschap een dijk aangelegd: De Langstraat. Langs deze dijk ontginnen boeren smalle stroken land. Om in de winter het hoofd boven water te houden bewerken ze koeienhuiden. De oorsprong van de schoenenindustrie in ons land.
 • De VPRO zond een stukje uit in Onzichtbaar Nederland van voormalig station Woudenberg-Scherpenzeel. Dat fragment is hier terug te zien. The Dutch VPRO broadcasted in "Invisible Netherlands" a bit about the former train station Woudenberg-Scherpenzeel. That fragment is here to rewatch.
 • Bible Belt van Nederland loopt van Zeeland tot Overijsel De Bible Belt van Nederland loopt van Zeeland tot Overijsel en telt een half miljoen reformisten, erg conservatieve protestantse christenen die niet van pottenkijkers houden. Tom vindt na lang zoeken toch een familie bij wie hij op bezoek mag.
 • Het Noorderplantsoen is het groene hart van Groningen. Dit unieke, als Engelse tuin aangelegde, park biedt de inwoners van Groningen rust en wordt bewoond door vele dieren. De meeste bezoekers hebben niet door dat pal voor hun neus de natuur zijn eigen beloop gaat. Het Noorderplantsoen is het groene hart van Groningen. Dit unieke, als Engelse tuin aangelegde, park biedt de inwoners van Groningen rust en wordt bewoond door vele dieren. De meeste bezoekers hebben niet door dat pal voor hun neus de natuur zijn eigen beloop gaat.
 • PRESENTATIES

  10.45 - 11.30 11.45 - 12.30 14.00 - 14.45 15.00 - 15.45
  Koetshuis Beheer in een Bos dat van Zichzelf is
  Iris van Hal & Tobias Werner (Stichting Bos dat van Zichzelf is)
  Discussie van het beheervraagstuk in een bos waar de rechten van de natuur worden erkend.
  Invasieve bomen in klimaatslim bosbeheer
  Bart Nyssen (Bosgroepen)
  Kunnen invasieve ingeburgerde boomsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, robinia, Amerikaanse eik of hemelboom een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie van bossen?
  “Natuur om de Hoek”
  Jos Koopmans en Manja te Velde (SBNL Natuurfonds)
  Financiële ondersteuning voor jouw particuliere project in het buitengebied.
  Effecten van verhoogde stikstofdepositie op planten-insecten-broedvogels
  Marijn Nijssen (St. Bargerveen) & Arnold van den Burg (Zoölogisch Museum Nederland)
  Effecten van verhoogde stikstof in natuurgebieden worden ontrafeld: welke veranderingen treden op, en wat kunnen we ertegen doen?
  Paardenstal Herstel van bronnen en beken
  Fons Eysink & Erik Sonder (Bosgroepen)
  Knelpunten, maatregelen en aanpak bij herstel van bronnen en beken.
  Systeemherstel van vochtige bossen in theorie en praktijk
  Louise Franssen (St. Bargerveen) & Rob van der Burg (Bosgroepen)
  Soortenrijk en tegelijk bedreigd; hoe werken ze landschapsecologisch, hoe helpt systeemdenken en wat zijn mogelijke herstelstrategieën?
  Een vitaal bos, hoe komen we daar?
  Sander Teeuwen (Probos) & Silke Jacobs (WUR)
  Presentatie en workshop over indicatoren van een vitaal bos en mogelijke beheermaatregelen.
  Moerasontwikkeling op voormalige landbouwgrond
  Jim de Fouw (B-WARE/Radboud Universiteit)
  Verkenning van de ontwikkeling van eutrofe moerassen op fosfaatrijke voormalige landbouwgrond.
  Nieuwe Refter Gedragscode soortenbescherming bosbeheer
  Erwin Al (Staatsbosbeheer) en Irma Melse (VBNE)
  Waar staan we na 1 jaar werken met de nieuwe gedragscode? En een blik vooruit.
  Certificering als onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap
  Monique Bollen & Gerrit Jan van Herwaarden (St. Certificering SNL)
  Taken en werkwijze Stichting Certificering SNL.
  De Nationale Databank Flora en Fauna
  Dries Oomen (NDFF)
  Over de NDFF en de transitie naar Open Data.
  De Kaderrichtlijn water en natuurbeheer
  Bas van der Wal (STOWA)
  Waterdoelen zijn natuurdoelen. Het samen optrekken van waterbeheer en terreinbeheer is een sleutel tot succes.
  Jachtkamer Monumentaal erfgoed herbestemmen, verduurzamen en onderhouden
  Frank Klement (Klement Rentmeesters)
  Over het organiseren van duurzame gebruiksfuncties aan monumentaal erfgoed.
  Vossen en weidevogels
  Youri Egas (Youri Egas Advies)
  Vossenbeheer ter bescherming van weidevogels: een verhaal van theorie en praktijk.
  Populatiebeheer van wilde hoefdieren
  Gerrit-Jan Spek (Natuurlijk! Fauna advies)
  Bij het huidige populatiebeheer van ree, edelhert, damhert en wild zwijn wordt de balans tussen planten en de planteneters vrijwel overal vergeten.
  Vogelgriep: gevolgen en wat te doen
  Fred Schenk (Het Zeeuwse Landschap)
  Dit verhaal uit de ‘Zeeuwse praktijk’ geeft veel inzicht in de impact op de Nederlandse populatie grote sterns.
  Lingehof Van Boswet naar Omgevingswet: is de houtopstanden-regelgeving nog van deze tijd?
  Nienke Welle & Gino van Maaren (Probos)
  Presentatie en discussie in werkgroepjes over mogelijke aanpassingen in de houtopstanden-regelgeving onder de Omgevingswet.
  Het Levend Archief: Zorgen voor de Natuur van Morgen
  Nils van Rooijen (Wageningen Environmental Research)
  Een genetische back-up van onze inheems flora.
  Ik wil planten, maar hoe kan ik bomen krijgen?
  Renee Uijtjens en Martijn Boosten (Staatsbosbeheer)
  Meer Inzicht in de plantsoenketen en tips voor het bestellen van plantmateriaal.
  Graasdrukmonitoring op de Veluwe
  Jan den Ouden (WUR) en Joyce Penninkhof (Probos)
  Tussenresultaten van het langjarige onderzoek ‘Bosverjonging op de Veluwe’.
  Abtsbouwing Natuurbranden: realistisch kijken naar de toekomst*
  Tiemen Brouwer & Mark Brosschot (Staatsbosbeheer)
  Stand van zaken natuurbranddossier in Nederland en ‘Wat vraagt de toekomst?’
  Natuurbranden: realistisch kijken naar de toekomst*
  Tiemen Brouwer & Mark Brosschot (Staatsbosbeheer)
  Stand van zaken natuurbranddossier in Nederland en ‘Wat vraagt de toekomst?’
  Stormschade als kans (voor de natuur)*
  Maarten den Hartigh & Markus Feijen (Utrechts Landschap)
  De oprichting en ontwikkeling van een stormreservaat.
  Stormschade als kans (voor de natuur)*
  Maarten den Hartigh & Markus Feijen (Utrechts Landschap)
  De oprichting en ontwikkeling van een stormreservaat.
  Grote Hooiberg Workshop: Hoe organiseer ik een Boomfeestdag?
  Frank Nooijens en Angela Knook (St. Nationale Boomfeestdag)
  Ontdek hoe je een Boomfeestdag organiseert en hoe het van meerwaarde kan zijn voor jou als terreinbeheerder.
  Bomen Buiten het Bos Certificering: een wereldprimeur
  Maarten Willemen & Marten de Groot (PEFC Nederland)
  In Nederland is het nu mogelijk om het duurzaam beheer (en het hout) van Bomen Buiten het Bos te certificeren.
  Sponsoring van klimaatslim bosbeheer
  Arjan Alkema & Annerieke Sleurink (FSC Nederland)
  Steeds meer bedrijven willen investeren in klimaatslim bosbeheer. Hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar?
  Een bossenverzekering: opvangen van restrisico’s
  Gert Jan van Dijk (Onderlinge Bossen Verzekering)
  Bos en andere houtopstanden kunnen worden getroffen door extreme weersomstandigheden. Naast preventie en adaptatie kan een bossenverzekering nuttig zijn.
  Kapschuur Agroforestry
  Petra Schmitz (Schmitz Agroforestry)
  Agroforestry, hoe ziet dat eruit, wat zijn de uitdagingen en welke kansen biedt het voor biodiversiteit?
  Natuurinclusieve landbouw: natuur en landbouw verbonden
  Astrid Manhoudt (Natuurmonumenten) & Theo Bakker (Staatsbosbeheer)
  Aan de slag met natuurinclusieve landbouw rondom natuurgebieden.
  Zagen geeft vragen: communicatie en participatie rond bosbeheer*
  Simon Klingen (Adviesbureau Klingen Bomen)
  Hoe de kloof tussen burgers en bosbeheer te verkleinen.
  Zagen geeft vragen: communicatie en participatie rond bosbeheer*
  Simon Klingen (Adviesbureau Klingen Bomen)
  Hoe de kloof tussen burgers en bosbeheer te verkleinen.
  Boslokaal Werken op hoogte in bos en natuurterreinen*
  Willem van Delft (Praktijk Centrum Bomen), Petra Borsch (Landschapsbeheer Flevoland) & Liesbeth de Kort (VBNE)
  Hoe kun je veilig: hoogstamfruitbomen snoeien, bomen knotten en nestkasten ophangen, schoonmaken en controleren.
  Werken op hoogte in bos en natuurterreinen*
  Willem van Delft (Praktijk Centrum Bomen), Petra Borsch (Landschapsbeheer Flevoland) & Liesbeth de Kort (VBNE)
  Hoe kun je veilig: hoogstamfruitbomen snoeien, bomen knotten en nestkasten ophangen, schoonmaken en controleren.
  Demonstratie oude boswerktuigen*
  Coert Donker (Staatsbosbeheer)
  Van de kulla kultivator tot de boswroeter en de disk trencher.
  Demonstratie oude boswerktuigen*
  Coert Donker (Staatsbosbeheer)
  Van de kulla kultivator tot de boswroeter en de disk trencher.
  Demonstratie (start vanaf infopunt) Bostracken in de praktijk*
  Etiënne Thomassen (Bosgroepen)
  Workshop boomgericht blessen en opvolgen voor veerkrachtig bos.
  Bostracken in de praktijk*
  Etiënne Thomassen (Bosgroepen)
  Workshop boomgericht blessen en opvolgen voor veerkrachtig bos.
  Kennismaking ‘Monitoringsapp nieuwe boomsoorten'*
  Mart Vlam e.a. (Hogeschool Van Hall Larenstein)
  Presentatie van een nieuwe app voor bosbeheerders waarmee zij jonge aanplant van minder bekende boomsoorten kunnen monitoren.
  Kennismaking ‘Monitoringsapp nieuwe boomsoorten'*
  Mart Vlam e.a. (Hogeschool Van Hall Larenstein)
  Presentatie van een nieuwe app voor bosbeheerders waarmee zij jonge aanplant van minder bekende boomsoorten kunnen monitoren.
  Excursie (start vanaf infopunt) Excursie: Boeren doen mee aan natuurherstel!*
  Jan Boon (Collectief Rivierenland) en Arnoud Kipping (Heerlijkheid Mariënwaerdt)
  Hoe voedselvoorziening en natuurherstel goed kunnen samen gaan op landgoed Mariënwaerdt.
  Excursie: Boeren doen mee aan natuurherstel!*
  Jan Boon (Collectief Rivierenland) en Arnoud Kipping (Heerlijkheid Mariënwaerdt)
  Hoe voedselvoorziening en natuurherstel goed kunnen samen gaan op landgoed Mariënwaerdt.
  Rondleiding Landgoed Marienwaërdt*
  Vrijwilligers Marienwaërdt

  Aanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)
  Rondleiding Landgoed Marienwaërdt*
  Vrijwilligers Marienwaërdt

  Aanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)
  Bij de Infobus Handcrew Overijssel*

  Specialistisch team natuurbranden geeft uitleg over materiaal en werkwijze.
  Handcrew Overijssel*

  Specialistisch team Natuurbranden geeft uitleg over materiaal en werkwijze.
  Handcrew Overijssel*

  Specialistisch team natuurbranden geeft uitleg over materiaal en werkwijze.
  Handcrew Overijssel*

  Specialistisch team natuurbranden geeft uitleg over materiaal en werkwijze.
 • Archief

  1. Kennisuur Verstoring van vogels door recreatie 14-09-2023
  2. Kennisuur Verbetering strooiselafbraak 29-06-2023
  3. Kennisuur Herstel konijnenpopulaties 11-05-2023
  4. Kennisuur Meer vogels op natuurakkers 20-04-2023
  5. Kennisuur Dynamisering zeereep 30-03-2023
 • https://www.rug.nl/rudolf-agricola-school/news-and-events/events/soundscapes-symposium-listen-hear-now-biodiversity
 • Programma

  Tijd Programmaonderdeel
  19.30 Inloop
  20.00 Welkom door moderator Nathan de Groot
  20.05 Interview met PBL-onderzoeker Melchert Reudink en Daniëlle Snellen over de Balans van de Leefomgeving
  20.20 Transities in de samenleving door Marko Hekkert, hoogleraar transities en PBL-directeur
  20.35 Paneldiscussie met vertegenwoordigers van maatschappelijke initiatieven en organisaties die zich bezig houden met een concrete transities: Janneke Hoekstra (bestuurslid Land van Ons), Jan-Willem van de Groep (Duurzaam Bouwen) en Koen de Kruif (Ecodorpen Netwerk Gelderland)
  21.10 Staande column door Marcia Luyten (econoom en columnist Volkskrant)
  21.25 Kim Putters (voorzitter SER) over het belang van akkoorden
  21.45 Aanbieding publicatie de Balans van de Leefomgeving aan demissionair minister-president Mark Rutte door PBL-directeur Marko Hekkert
  22.10 Cabaretier Jan Jaap van der Wal
  22.30 Borrel
  kaft van de Balans van de Leefomgeving 2023 https://vimeo.com/event/3657071/9b427df5eb
 • Vleermuizen VLEN dag 2022
 • https://www.youtube.com/@dutchbirdingassociation3098

  Archief

   https://www.natuurkennis.nl/activiteiten/obn-kennisuur/
  1. Kennisuur Verstoring van vogels door recreatie 14-09-2023
  2. Kennisuur Verbetering strooiselafbraak 29-06-2023
  3. Kennisuur Herstel konijnenpopulaties 11-05-2023
  4. Kennisuur Meer vogels op natuurakkers 20-04-2023
  5. Kennisuur Dynamisering zeereep 30-03-2023
  6. https://www.natuurkennis.nl/activiteiten/obn-kennisuur/
  https://www.youtube.com/@dutchbirdingassociation3098
 • https://www.rug.nl/rudolf-agricola-school/news-and-events/events/soundscapes-symposium-listen-hear-now-biodiversity
 • Het programma start om 20.00 uur. De kijklink staat al gereed op de website van Pakhuis de Zwijger. Ook kunt u kijken via de website van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waar later ook de terugkijklink te vinden is (mogelijk op een andere pagina https://vimeo.com/event/3657071/9b427df5eb
 • https://www.ivn.nl/provincies/groningen/nieuws/save-the-date-gronings-groen/ https://twitter.com/visschers/status/1701519952472093133?s=61&t=0F_9HaPLsOWQ-59KJo_9DQ
 • Stadsplanten Leeuwarden Hotspot in het koele noorden https://natuurtijdschriften.nl/pub/1001705 https://natuurtijdschriften.nl/pub/1001705/FLORON2020006003005.pdf
 • Posted on September 19, 2023 08:07 PM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  September 14, 2023

  47.7. Waterzak, gefilterd regenwater 4500liter Hoornse Plas

  Vraag me af of je hier in de winter niet warmte aan kunt onttrekken en het dan 's nachts en in de ochtend weer kunt laten ontdooien

  https://gemeente.groningen.nl/regenwater-dat-vang-ik-op-en-sla-ik-op-voor-later
  Onderdelen
  Het systeem bestaat uit drie onderdelen: een waterzak, filter en een pomp. Het water wordt opgevangen via het dak. In de regenpijp wordt het water gefilterd. Zo stroomt het schoon de waterzak in. “Wij hebben de zak in de kruipruimte. Hier kunnen we 4.500 liter water in opslaan. Ook de pomp zit in de kruipruimte. Zo op het oog zie je dus amper iets van het systeem”, benoemt ze. “Alleen het filter, want op die plek is de regenpijp iets dikker.” De zak is via de pomp en speciale leidingen aangesloten op het toilet, de wasmachine, de buitenkraan en het kraantje bij het toilet.

  Pomp
  “Zit de waterzak vol? Dan zorgt het filter er automatisch voor dat het overtollige water naar het riool wordt afgevoerd. De zak kan gelukkig niet overstromen”, zegt Thecla lachend. “Door de pomp is er een constante druk in de waterleiding. De zak is via de pomp en speciale leidingen aangesloten op het toilet, de wasmachine, de buitenkraan en het kraantje bij mijn toilet.” Voor de douche, de vaatwasser of als drinkwater is regenwater (nog) niet geschikt.

  Motivatie
  “Een aantal jaren geleden las ik - tijdens een hele droge zomer - een krantenartikel over regenopvangsystemen. Op dat moment waren mijn gras en bloemen flink aan het verpieteren, omdat ik vond dat ik het niet kon maken mijn tuin met gezuiverd kraanwater te sproeien. Toen dacht ik: zo’n systeem, dat is eigenlijk wel wat! Dan kun je zonder schuldgevoel je planten water geven. Dus ik ben gaan googelen. Er ging nog wel een paar jaar overheen voordat ik de knoop doorhakte. Maar afgelopen voorjaar is het systeem in een halve dag tijd aangelegd. En tot nu toe bevalt het erg goed.”

  https://gemeente.groningen.nl/regenwater-dat-vang-ik-op-en-sla-ik-op-voor-later
  “De hele installatie bij elkaar kostte ongeveer 3.500 euro. Maar de gemeente subsidieerde meer dan de helft daarvan. Ze berekenen hoeveel dakoppervlak aan water níet in het riool verdwijnt, maar in de zak terechtkomt. Natuurlijk gaat het om veel geld. Maar op deze manier doe je iets goeds voor het milieu. En dat vond ik de investering dubbel en dwars waard”, aldus Thecla.

 • Afgelopen zaterdag 21 april was het zover: de opnamen voor Wildernis Onder Water, met het Hydrofiel Foto&Video Team. Voor zij die nog niet weten waar het over gaat: Wildernis Onder Water is een natuurserie van de EO over het Nederlands onderwater leven.

  Drijvende kracht achter dit projekt binnen Hydrofiel is Harry, die reeds lange tijd de contacten onderhield met de organisatie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de opname sessie met het Foto&Video Team. Het thema van de aflevering is 'Lang leve de Regen', waarbij de focus lag op de visie van de Gemeente Groningen op regenwater in de stad, bij monde van de stads-ecoloog Klaas. Het weer werkte niet mee: het was namelijk een zon overgoten dag zonder ook maar één spoor van regen. Dat mocht de pret niet drukken.

  De dag werd vormgegeven middels drie duiken: een duik in Meerstad (waterberging die een mooie plek vormt voor waternatuur), een duik in de Stadsparkvijver (hier behoeft de waterkwaliteit verbetering) en bij de ecologische wijk Drielanden (hier bezorgt regenwateropvang in de wijk schoon water en natuur).

  De eerste duik was in Meerstad. David, Jelte en Jörgen gingen hier te water onder het toeziend oog van de crew, om na de duik verslag te doen aan Klaas, de stadsecoloog. Klaas vertaalde de waarnemingen naar uitspraken over de waterkwaliteit. Het zicht bedroeg echter slechts 50 cm, dus we zijn bang dat het vooroordeel van niet duiken Nederland dat duiken in eigen land donker en modderig is wederom bevestigd wordt. We wachten af...
  https://www.hydrofielduiken.nl/wordpress/wildernis-onder-water-2/
  Rond half een in de middag zette het team koers richting het Stadspark. Dat was voor de tweede ‘duikstek’. Nadat de groep bij Ni Hao genoten had van een zonovergoten lunch, gingen we weer aan het werk. Voordat Janwillem en ik (Jelte) te water gingen, had Liesbeth langs de waterkant, op het terras met een schepnetje een aantal dieren verzameld en in een met water gevulde emmer gedeponeerd. Samen met Sander (ons jongste clublid) presenteerde zij de inhoud van de emmer aan Harry en Klaas. Voor de camera legden zij uit wat er zo in het water was aangetroffen. Levendbarende moerasslakken, rode muggelarven, dansende muggelarven (door mij ten onrechte ook wel aangeduid als witte muggelarven) en een aantal waterinsecten vielen op. Harry legde het bestaan van karperluis uit. Vervolgens gingen Janwillem en ik dus het donkerbruine vijverwater in. Dat werd geen duik, want het water was niet veel dieper dan pakweg vijftig centimeter. Het zicht was dito. Voorzien van een onderwaterlamp was er nog net iets te zien. Vooral zwanemosselen en (poel- en moeras)slakken. Daarnaast veel ciliaten, een enkele vlokreeft, hydra en muggelarf. Vanaf de oppervlakte zagen we echter ook flinke scholen jonge vis, waarschijnlijk baars. Ook vond ik waterpest. Opvallend was de flink gestegen watertemperatuur. Ik mat 16 á 17 graden. Dat is bepaald warm voor deze tijd van het jaar. Maar niet zo gek omdat het de weken ervoor zo warm was geweest. Na afloop van de waterexcursie, legde Klaas voor de camera uit wat de geschiedenis van dit water is en wat er zou moeten gebeuren om het water weer helderder en voor de mens zwembaar te maken.
  https://www.hydrofielduiken.nl/wordpress/wildernis-onder-water-2/

  Zo rond half vier – vier uur toog de groep naar Lewenborg om daar aan Stuurboordswal het water te gaan verkennen. Zoals Harry al had voorspeld, viel het zicht daar nog tegen. Wel filmde Arthur daar nog het vetje (Leucaspius delineatus), een karperachtig diertje van – daar - enkele centimeters lang. Het mannetje verzorgt en verdedigt daar de eieren die hij en het vrouwtje op rietstengels afzetten. Dat gebeurde daar toen ook en dat was zelfs vanaf de kant heel goed te zien. Verder vielen de inmiddels al groot aan het groeien soorten waterfonteinkruid op.

  Na enig overleg besloten we dat de laatste duikstek de Noorddijk zou zijn. Dat ligt ten noorden van de stad, vlakbij Lewenborg. Ik was er nog nooit geweest en was verbaasd dat het landschap zo mooi was. We hebben bij de molen gedoken. Een prachtige plek, midden in de weilanden, met veel riet en pleisterplekken voor vogels. Het prachtige warme weer, zal de indruk alleen nog maar positiever hebben gemaakt.

  Eenmaal daar aangekomen, ontving het echtpaar Magda en Ties dat de Noordermolen verzorgt en aan de dijk woont, ons gastvrij. Ook gaven zij ons allen uitleg over de omgeving. Naast de molen lopen twee brede, diepere sloten. Daar zijn we te water gegaan. Hoewel het water helaas ook daar minder helder was dan gebruikelijk, hebben we het water wel verkend. Arne, Arthur, Harry, Tally en ik gingen te water. Het water stroomde enigszins. Het water was ongeveer een meter diep, volgens Harry ondieper dan gebruikelijk. Voorbijgangers vertelden me dat er graskarpers waren uitgezet, maar die hebben we niet gezien. Ik zwom er tegen een flinke snoek aan (of omgekeerd, hij/zij tegen mij), een dier van ik schat wel zeventig centimeter. Harry vond nog een baars. Het water was echter zo dicht begroeid met draadalgen, gele plomp, waterpest en – bijzonder- blaasjeskruid dat het eenvoudigweg lastig was om veel meer ander niet plantaardig leven aan te treffen. Dat deden we wel. Waterslakken, cyclops, watervlooien, hydra’s en insectenlarven. Qua planten zijn de lisdoddes nog de moeite van het vermelden waard en de vraag die Harry en ik ons stellen, namelijk of we stijve waterranonkel (Harry) en/of de uitheemse Cabomba aquatica (een bekende aquariumplant; ik) hadden gezien. Harry en ik zoeken het nog
  https://www.hydrofielduiken.nl/wordpress/wildernis-onder-water-2/


 • https://www.pbl.nl/nacht-van-de-leefomgeving-2023
  Volg de Nacht van de Leefomgeving 2023 op donderdagavond 14 september via deze livestream. De thema’s die we gaan bespreken staan midden in de politieke en maatschappelijke belangstelling. Onderwerpen als energie, stikstof en de woningmarkt worden immers niet langer alleen besproken door experts, politici en beleidsmakers, maar ook aan de keukentafel en in televisieprogramma’s.
  https://www.pbl.nl/nacht-van-de-leefomgeving-2023

  Volg de Nacht van de Leefomgeving 2023 op donderdagavond 14 september via deze livestream. De thema’s die we gaan bespreken staan midden in de politieke en maatschappelijke belangstelling. Onderwerpen als energie, stikstof en de woningmarkt worden immers niet langer alleen besproken door experts, politici en beleidsmakers, maar ook aan de keukentafel en in televisieprogramma’s.


  Programma

  Tijd Programmaonderdeel
  19.30 Inloop
  20.00 Welkom door moderator Nathan de Groot
  20.05 Interview met PBL-onderzoeker Melchert Reudink en Daniëlle Snellen over de Balans van de Leefomgeving
  20.20 Transities in de samenleving door Marko Hekkert, hoogleraar transities en PBL-directeur
  20.35 Paneldiscussie met vertegenwoordigers van maatschappelijke initiatieven en organisaties die zich bezig houden met een concrete transities: Janneke Hoekstra (bestuurslid Land van Ons), Jan-Willem van de Groep (Duurzaam Bouwen) en Koen de Kruif (Ecodorpen Netwerk Gelderland)
  21.10 Staande column door Marcia Luyten (econoom en columnist Volkskrant)
  21.25 Kim Putters (voorzitter SER) over het belang van akkoorden
  21.45 Aanbieding publicatie de Balans van de Leefomgeving aan demissionair minister-president Mark Rutte door PBL-directeur Marko Hekkert
  22.10 Cabaretier Jan Jaap van der Wal
  22.30 Borrel

  kaft van de Balans van de Leefomgeving 2023

  https://vimeo.com/event/3657071/9b427df5eb


 • See #1244 and https://issuetracker.google.com/issues/243294058#comment9
  On my device I use a workaround: Instead of picking images directly I click the three vertical dots menu in the top toolbar of the picker and picking images from that interface. It is a few extra steps for each image, it is annoying, but I agree this workaround will be barely known to the majority of users and it should be somehow fixed asap (e.g. via 3rd party picker).
  https://issuetracker.google.com/issues/243294058?pli=1#comment9

 • op de oude site staat nog steed een knop 'hoogte'
  die roept deze api aan 'https://api.open-elevation.com/api/v1/lookup?locations='; . $lat . ',' . $lon . '
  en verwerkt deze als volgt:
  $json_string = file_get_contents($url);
  $parsed_json = json_decode($json_string, true);
  $alt = round($parsed_json["results"][0]["elevation"]);

 • toe te voegen dmv https://www.opentopodata.org/#usage. Voor eigen gebruik kun je gewoon de public API gebruiken (zolang je maar niet de hoogte voor ál je waarnemingen in één keer wil ophalen). Zie ook de limits hier (https://www.opentopodata.org/#public-api)
  De (open source) data (Digital Elevation Models, DEMs, zoals SRTM bijvoorbeeld) is er. Sterker nog, er zijn gewoon API oplossingen: https://www.opentopodata.org/ (zal in dit geval wel een self-host oplossing moeten worden, maar dat kan denk ik wel). Het grootste 'probleem' zit hem er denk ik in hoe je om moet gaan met de onzekerheid van de xy coordinaten bij het bepalen van het z coordinaat (de hoogte).
  als csv hier uploaden:
  https://www.gpsvisualizer.com/elevation
  En dan krijg ik een lijst met elevation data terug. Liefst zou ik alleen bij de waarneming zelf al informatie over de hoogte willen vinden, zodat ik het direct op mijn convoluut kan schrijven. Ik neem
 • Vleermuizen VLEN dag 2022


 • 18 weergaven 19 sep 2023
  Groeten uit Groeningen AFL. 8: Stad & de Hunze
  In de achtste aflevering van Groeten uit Groeningen volgen we de rivier de Hunze en we gaan op zoek naar natuur in de stad. Ten zuiden van het Zuidlaardermeer ligt het natuurgebied Tusschenwater. Dit is een tamelijk nieuw natuurgebied waar De Hunze doorheen stroomt. Toch zal dit de rivier vertrouwd aanvoelen want hier liep ze ook in vroeger tijden, voordat de Hunze gekanaliseerd werd.

  Ook in de gemeente Groningen is Het Groninger Landschap druk bezig om de Hunze weer in haar oude loop te krijgen, het liefst tot aan het wad. Op sommige plekken ligt ze er nog, en die plekken wil men eerst met elkaar verbinden. Het liefts met een mooie gebruiksfunctie eromheen, zoals een wandelgebied of een fietspad, zoals bij Oude Roodehaan In deze aflevering gaan we ook de stad in om te kijken wat voor natuur hier in deze stenige omgeving te vinden is. Verbazingwekkend veel!


 • Meer Onzichtbaar Nederland op: http://www.vpro.nl/onl
  Bekijk hier de hele aflevering: http://www.vpro.nl/onzichtbaar-nederl...

  Een landstrook tussen de Maas en de hoger gelegen zandgronden van Noord-Brabant. Op de grens van beide gebieden wordt in dit moerassige landschap een dijk aangelegd: De Langstraat.

  Langs deze dijk ontginnen boeren smalle stroken land. Om in de winter het hoofd boven water te houden bewerken ze koeienhuiden. De oorsprong van de schoenenindustrie in ons land.

 • De VPRO zond een stukje uit in Onzichtbaar Nederland van voormalig station Woudenberg-Scherpenzeel. Dat fragment is hier terug te zien.

  The Dutch VPRO broadcasted in "Invisible Netherlands" a bit about the former train station Woudenberg-Scherpenzeel. That fragment is here to rewatch.


 • Bible Belt van Nederland loopt van Zeeland tot Overijsel
  De Bible Belt van Nederland loopt van Zeeland tot Overijsel en telt een half miljoen reformisten, erg conservatieve protestantse christenen die niet van pottenkijkers houden. Tom vindt na lang zoeken toch een familie bij wie hij op bezoek mag.


 • Het Noorderplantsoen is het groene hart van Groningen. Dit unieke, als Engelse tuin aangelegde, park biedt de inwoners van Groningen rust en wordt bewoond door vele dieren. De meeste bezoekers hebben niet door dat pal voor hun neus de natuur zijn eigen beloop gaat.

  Het Noorderplantsoen is het groene hart van Groningen. Dit unieke, als Engelse tuin aangelegde, park biedt de inwoners van Groningen rust en wordt bewoond door vele dieren. De meeste bezoekers hebben niet door dat pal voor hun neus de natuur zijn eigen beloop gaat.


 • https://www.youtube.com/@dutchbirdingassociation3098

  Archief


   https://www.natuurkennis.nl/activiteiten/obn-kennisuur/
  1. Kennisuur Verstoring van vogels door recreatie 14-09-2023
  2. Kennisuur Verbetering strooiselafbraak 29-06-2023
  3. Kennisuur Herstel konijnenpopulaties 11-05-2023
  4. Kennisuur Meer vogels op natuurakkers 20-04-2023
  5. Kennisuur Dynamisering zeereep 30-03-2023
  6. https://www.natuurkennis.nl/activiteiten/obn-kennisuur/

  https://www.youtube.com/@dutchbirdingassociation3098

 • Posted on September 14, 2023 07:32 PM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  September 01, 2023

  476.Drie uur (!) lang over biodiversiteit 🌱🌳🦔🐇🐝 op het stadhuis van Rotterdam

  Drie uur (!) lang over biodiversiteit 🌱🌳🦔🐇🐝 op het stadhuis van Rotterdam, in een expertmeeting over ‘te land, ter zee en in de lucht’. Ontzettend interessant, kijk ‘t vooral terug op https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Agenda/Index/f93341e8-9d02-4e36-8572-01df91875516. Goede voorbereiding op het debat over het Biodiversiteitskader 👊

  Drie uur (!) lang over biodiversiteit 🌱🌳🦔🐇🐝 op het stadhuis van Rotterdam, in een expertmeeting over ‘te land, ter zee en in de lucht’. Ontzettend interessant, kijk ‘t vooral terug op https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Agenda/Index/f93341e8-9d02-4e36-8572-01df91875516. Goede voorbereiding op het debat over het Biodiversiteitskader 👊

  AkkerFlora Belgie

  Noord Brabant Provincie

  Marine Den Helder
  https://www.youtube.com/watch?v=pD-6LCWCrPk
  https://www.youtube.com/watch?v=5TjVq2iKoeQ

  Drenthe WFD ?

  Friesland

  https://www.inaturalist.org/posts/38475-less-agreeable-observations-more-agreeable-text-formatting

  https://www.youtube.com/@jnm-jongerenindenatuur7717
  Staat Model ook opgenomen in Active Directory ? Weetje ook hoe dat veld heet ?
  https://www.nporadio1.nl/nieuws/podcast/18748064-6fd2-4cbf-9fd9-50177c52c391/drugscriminaliteit-in-het-noorden-de-grip-is-weg
  Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin trokken hiervoor deze zomer door het Noorden en spraken met talloze inwoners, burgemeesters, onderzoekers, lokale journalisten en medewerkers van politie en justitie. "Hoe kunnen we zorgen dat we weer grip op de situatie krijgen? Want die is weg", zegt een burgemeester in Friesland vertwijfeld in de podcast.

  Door meer controles in het Zuiden en Westen van ons land lijkt de drugscriminaliteit op te schuiven naar de drie noordelijke provincies. Vorig jaar werden daar dubbel zoveel drugslabs ontmandeld als het jaar ervoor. Door de uitgestrektheid van de buitengebieden en de schaalvergroting bij gemeenten en politie is controle en handhaving vaak een uitdaging.
  https://podcastluisteren.nl/pod/Radio-Ramkraak

  [blockquote]
  If you’re using an Android phone, you might want to read this thread: https://forum.inaturalist.org/t/android-app-not-reading-picture-location-data/37908/26 . Newer versions of the Android photo picker are not transferring image location data to the Android iNat app. There’s a workaround that switches to the old photo picker: https://forum.inaturalist.org/t/android-app-not-reading-picture-location-data/37908/9

  Of course, that may not be your issue at all. And if your phone truly didn’t record the location on many photos I feel for you
  [/blockquote]
  It looks as though the new photo picker has been rolled out to some other devices now - we’ve been more getting reports like yours this we

  https://www.eis-nederland.nl/Portals/4/pdfs/Hemiptera/Bodemfauna.pdf

  http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2016/alw/themanummer-tijdschrift-landschap-over-biodiversiteit.html

  https://forum.inaturalist.org/t/android-app-not-reading-picture-location-data/37908

  http://www.sympathyforthecommons.eu/
  Ik kwam er via greenmapper.nl en dan via Partner

  Ramsj produkten natuur
  https://www.kivi.nl/activiteiten/activiteit/betaling
  http://www.hetweekendvandewetenschap.nl/activiteiten/gratis-toegang-nemo/

  Best leuke lezingen vandaag
  https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-evenementen/DOC_Blokkenschema_online_Gelderse_biodiversiteitsdag_2021.pdf

  Links

  EIRES: Intreerede prof. Koen Kok: Het Elektriciteitssysteem in Transitie - van veldtesten, overspanning en spanningsvelden

  Hoe worden hoogspanningsstations en componenten ontwikkeld voor toekomstige elektriciteitsnetten?

  Excursie Windpark en Zonnepark Weert

  Hoe gaat de energietransitie in de gebouwde omgeving in zijn werk?


 • Eerste editie van de Friese Groene Vrijwilligersdag
  De Friese Groene Vrijwilligersdag is de opvolger van de Friese Vrijwilligersdag Natuur die afgelopen vier jaar in september is georganiseerd. Aanleiding voor de nieuwe naam en invulling is dat er nóg meer groene organisaties zijn betrokken bij de organisatie van de dag. Vandaar ook het thema Samen voor Natuur! Wat blijft is een dag voor vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de Friese natuur: van onderzoek tot onderhoud, van voorlichting tot bescherming.

  Je kunt een aantal presentaties van afgelopen editie 2022 terugkijken via het SlideShare-kanaal van Sovon, de lezingen van 2021 kun je terugkijken via het YouTube-kanaal van Sovon.

 • Water Beetles: Recording & Atlases of Britain & Ireland
  https://www.youtube.com/watch?v=JH9-0AbR_1U&t=37s

 • https://sovon.nl/actueel/nieuwsberichten/zelfs-geschikt-grasland-groeien-te-weinig-kievitskuikens-op
 • Water Beetles: Recording & Atlases of Britain & Ireland
  https://www.youtube.com/watch?v=HbEZL8nkfJc
  Water Beetles: Recording & Atlases of Britain & Ireland
  Prof Garth Foster
  13 Apr 2023

  Water beetles have a long history of biological recording, with the first scheme starting in 1904 and the earliest recorders including Charles Darwin. Garth will provide a brief introduction to the history of water beetle recording, before discussing the recent publication of three volumes of the water beetle atlas for Britain and Ireland, illustrated by anecdotes about some recent records. We'll end the talk with a call to action for the next generation of water beetle recorders and details about how to get involved.

  Check out the live Q&A and further info links for this talk here: Link coming soon...

  Check out FREE upcoming entoLIVE webinars: https://www.eventbrite.co.uk/cc/entol...

  entoLIVE is delivered by the Biological Recording Company and sponsored by the British Entomological & Natural History Society, environmentjob.co.uk, the Field Studies Council and the Royal Entomological Society.

  Programma

  Tijd Programmaonderdeel
  19.30 Inloop
  20.00 Welkom door moderator Nathan de Groot
  20.05 Interview met PBL-onderzoeker Melchert Reudink en Daniëlle Snellen over de Balans van de Leefomgeving
  20.20 Transities in de samenleving door Marko Hekkert, hoogleraar transities en PBL-directeur
  20.35 Paneldiscussie met vertegenwoordigers van maatschappelijke initiatieven en organisaties die zich bezig houden met een concrete transities: Janneke Hoekstra (bestuurslid Land van Ons), Jan-Willem van de Groep (Duurzaam Bouwen) en Koen de Kruif (Ecodorpen Netwerk Gelderland)
  21.10 Staande column door Marcia Luyten (econoom en columnist Volkskrant)
  21.25 Kim Putters (voorzitter SER) over het belang van akkoorden
  21.45 Aanbieding publicatie de Balans van de Leefomgeving aan demissionair minister-president Mark Rutte door PBL-directeur Marko Hekkert
  22.10 Cabaretier Jan Jaap van der Wal
  22.30 Borrel

  kaft van de Balans van de Leefomgeving 2023

  https://vimeo.com/event/3657071/9b427df5eb

 • Vleermuizen VLEN dag 2022

 • https://www.youtube.com/@dutchbirdingassociation3098

  Archief


   https://www.natuurkennis.nl/activiteiten/obn-kennisuur/
  1. Kennisuur Verstoring van vogels door recreatie 14-09-2023
  2. Kennisuur Verbetering strooiselafbraak 29-06-2023
  3. Kennisuur Herstel konijnenpopulaties 11-05-2023
  4. Kennisuur Meer vogels op natuurakkers 20-04-2023
  5. Kennisuur Dynamisering zeereep 30-03-2023
  6. https://www.natuurkennis.nl/activiteiten/obn-kennisuur/

  https://www.youtube.com/@dutchbirdingassociation3098

 • https://www.rug.nl/rudolf-agricola-school/news-and-events/events/soundscapes-symposium-listen-hear-now-biodiversity

 • Het programma start om 20.00 uur. De kijklink staat al gereed op de website van Pakhuis de Zwijger. Ook kunt u kijken via de website van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waar later ook de terugkijklink te vinden is (mogelijk op een andere pagina

  https://vimeo.com/event/3657071/9b427df5eb


 • https://www.ivn.nl/provincies/groningen/nieuws/save-the-date-gronings-groen/
  https://twitter.com/visschers/status/1701519952472093133?s=61&t=0F_9HaPLsOWQ-59KJo_9DQ

 • Stadsplanten Leeuwarden Hotspot in het koele noorden
  https://natuurtijdschriften.nl/pub/1001705
  https://natuurtijdschriften.nl/pub/1001705/FLORON2020006003005.pdf

 • Posted on September 01, 2023 07:42 PM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  August 28, 2023

  475.Guess the location based on these iNaturalist observations.

  https://simonrolph.github.io/easily_missed/
  https://simonrolph.github.io/iNatGuessr/

  I’m sure everyone is familiar with iNat’s data gaps. I wanted a quick way to prioritise which species I should upload to iNat, so I came up with a small web application does that. The idea is that it helps us record the species are ‘easily missed’ because they’re common and you presume someone has probably already recorded it locally. You can find the tool here: https://simonrolph.github.io/easily_missed/ 341

  Please note this is a work in progress.

  How it works, it first looks at what species are recorded in the general region (<5km from where you’re standing). It then looks for those species that haven’t been recorded in your local area (<1km of where you’re standing).

  It then presents this data with a little map, some headline numbers for how many species are in the local area versus the region, and a “doughnut score” which is just a % of the previously mentioned. The idea is that if you record the suggested species you’d boost the area’s doughnut score and build a more complete picture of the wildlife in your local area.

  For example here is the area around Cal academy of sciences where iNaturalist is based (which has a very high doughnut score unsurprisingly!)

  Easily missed"
  Build a more complete picture of the wildlife in your local area
  "Easily Missed" is a tool to help iNaturalist recorders identify local gaps in species records. The tool builds a list of species that have been recorded in your region (within 5km of where you are). The tool then helps you prioritise species to fill data gaps by determining which of these species haven't been recorded in your local area (within 1km). By filling local data gaps you'll boost your area's "doughnut score"; the percentage of species recorded locally compared to the wider region. The +/- numbers indicate change over the past 30 days.

  Skip to species lists

  +

  Leaflet | © OpenStreetMap contributors, iNaturalist
  Explore area on iNaturalist

  536 (+0)
  Species recorded within 1km

  2089 (+10)
  Species recorded within 5km

  25.66% (-0.12)
  Doughnut score

  Missing species

  Recorded species

  Contributors
  Species (and number of records) which have not been within 1km of where you are, but have been recorded within 5km. Record these species to fill local data gaps.

  https://simonrolph.github.io/iNatGuessr/
  https://simonrolph.github.io/easily_missed/
  https://www.inaturalist.org/posts/38475-less-agreeable-observations-more-agreeable-text-formatting

  https://www.youtube.com/@jnm-jongerenindenatuur7717

  https://www.inaturalist.org/posts/38475-less-agreeable-observations-more-agreeable-text-formatting

  https://www.youtube.com/@jnm-jongerenindenatuur7717
  Staat Model ook opgenomen in Active Directory ? Weetje ook hoe dat veld heet ?
  https://www.nporadio1.nl/nieuws/podcast/18748064-6fd2-4cbf-9fd9-50177c52c391/drugscriminaliteit-in-het-noorden-de-grip-is-weg
  Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin trokken hiervoor deze zomer door het Noorden en spraken met talloze inwoners, burgemeesters, onderzoekers, lokale journalisten en medewerkers van politie en justitie. "Hoe kunnen we zorgen dat we weer grip op de situatie krijgen? Want die is weg", zegt een burgemeester in Friesland vertwijfeld in de podcast.

  Door meer controles in het Zuiden en Westen van ons land lijkt de drugscriminaliteit op te schuiven naar de drie noordelijke provincies. Vorig jaar werden daar dubbel zoveel drugslabs ontmandeld als het jaar ervoor. Door de uitgestrektheid van de buitengebieden en de schaalvergroting bij gemeenten en politie is controle en handhaving vaak een uitdaging.
  https://podcastluisteren.nl/pod/Radio-Ramkraak

  https://www.eis-nederland.nl/Portals/4/pdfs/Hemiptera/Bodemfauna.pdf

  http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2016/alw/themanummer-tijdschrift-landschap-over-biodiversiteit.html

  https://forum.inaturalist.org/t/android-app-not-reading-picture-location-data/37908

  http://www.sympathyforthecommons.eu/
  Ik kwam er via greenmapper.nl en dan via Partner

  Ramsj produkten natuur
  https://www.kivi.nl/activiteiten/activiteit/betaling
  http://www.hetweekendvandewetenschap.nl/activiteiten/gratis-toegang-nemo/

  Best leuke lezingen vandaag
  https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-evenementen/DOC_Blokkenschema_online_Gelderse_biodiversiteitsdag_2021.pdf

  Links

  EIRES: Intreerede prof. Koen Kok: Het Elektriciteitssysteem in Transitie - van veldtesten, overspanning en spanningsvelden

  Hoe worden hoogspanningsstations en componenten ontwikkeld voor toekomstige elektriciteitsnetten?

  Excursie Windpark en Zonnepark Weert

  Hoe gaat de energietransitie in de gebouwde omgeving in zijn werk?


  Links

  EIRES: Intreerede prof. Koen Kok: Het Elektriciteitssysteem in Transitie - van veldtesten, overspanning en spanningsvelden

  Hoe worden hoogspanningsstations en componenten ontwikkeld voor toekomstige elektriciteitsnetten?

  Excursie Windpark en Zonnepark Weert

  Hoe gaat de energietransitie in de gebouwde omgeving in zijn werk?


 • Eerste editie van de Friese Groene Vrijwilligersdag
  De Friese Groene Vrijwilligersdag is de opvolger van de Friese Vrijwilligersdag Natuur die afgelopen vier jaar in september is georganiseerd. Aanleiding voor de nieuwe naam en invulling is dat er nóg meer groene organisaties zijn betrokken bij de organisatie van de dag. Vandaar ook het thema Samen voor Natuur! Wat blijft is een dag voor vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de Friese natuur: van onderzoek tot onderhoud, van voorlichting tot bescherming.

  Je kunt een aantal presentaties van afgelopen editie 2022 terugkijken via het SlideShare-kanaal van Sovon, de lezingen van 2021 kun je terugkijken via het YouTube-kanaal van Sovon.

 • Water Beetles: Recording & Atlases of Britain & Ireland
  https://www.youtube.com/watch?v=JH9-0AbR_1U&t=37s

 • https://sovon.nl/actueel/nieuwsberichten/zelfs-geschikt-grasland-groeien-te-weinig-kievitskuikens-op
 • Water Beetles: Recording & Atlases of Britain & Ireland
  https://www.youtube.com/watch?v=HbEZL8nkfJc
  Water Beetles: Recording & Atlases of Britain & Ireland
  Prof Garth Foster
  13 Apr 2023

  Water beetles have a long history of biological recording, with the first scheme starting in 1904 and the earliest recorders including Charles Darwin. Garth will provide a brief introduction to the history of water beetle recording, before discussing the recent publication of three volumes of the water beetle atlas for Britain and Ireland, illustrated by anecdotes about some recent records. We'll end the talk with a call to action for the next generation of water beetle recorders and details about how to get involved.

  Check out the live Q&A and further info links for this talk here: Link coming soon...

  Check out FREE upcoming entoLIVE webinars: https://www.eventbrite.co.uk/cc/entol...

  entoLIVE is delivered by the Biological Recording Company and sponsored by the British Entomological & Natural History Society, environmentjob.co.uk, the Field Studies Council and the Royal Entomological Society.


 • download de Balans van de Leefomgeving 2023 (PDF, 8MB)


 • naar het nieuwsbericht (opent in nieuwe tab) • https://vimeo.com/event/3657071/9b427df5eb


 • See #1244 and https://issuetracker.google.com/issues/243294058#comment9
  On my device I use a workaround: Instead of picking images directly I click the three vertical dots menu in the top toolbar of the picker and picking images from that interface. It is a few extra steps for each image, it is annoying, but I agree this workaround will be barely known to the majority of users and it should be somehow fixed asap (e.g. via 3rd party picker).
  https://issuetracker.google.com/issues/243294058?pli=1#comment9

 • op de oude site staat nog steed een knop 'hoogte'
  die roept deze api aan 'https://api.open-elevation.com/api/v1/lookup?locations='; . $lat . ',' . $lon . '
  en verwerkt deze als volgt:
  $json_string = file_get_contents($url);
  $parsed_json = json_decode($json_string, true);
  $alt = round($parsed_json["results"][0]["elevation"]);

 • toe te voegen dmv https://www.opentopodata.org/#usage. Voor eigen gebruik kun je gewoon de public API gebruiken (zolang je maar niet de hoogte voor ál je waarnemingen in één keer wil ophalen). Zie ook de limits hier (https://www.opentopodata.org/#public-api)
  De (open source) data (Digital Elevation Models, DEMs, zoals SRTM bijvoorbeeld) is er. Sterker nog, er zijn gewoon API oplossingen: https://www.opentopodata.org/ (zal in dit geval wel een self-host oplossing moeten worden, maar dat kan denk ik wel). Het grootste 'probleem' zit hem er denk ik in hoe je om moet gaan met de onzekerheid van de xy coordinaten bij het bepalen van het z coordinaat (de hoogte).
  als csv hier uploaden:
  https://www.gpsvisualizer.com/elevation
  En dan krijg ik een lijst met elevation data terug. Liefst zou ik alleen bij de waarneming zelf al informatie over de hoogte willen vinden, zodat ik het direct op mijn convoluut kan schrijven. Ik neem
 • Vleermuizen VLEN dag 2022

 • https://www.youtube.com/@dutchbirdingassociation3098

  Archief


   https://www.natuurkennis.nl/activiteiten/obn-kennisuur/
  1. Kennisuur Verstoring van vogels door recreatie 14-09-2023
  2. Kennisuur Verbetering strooiselafbraak 29-06-2023
  3. Kennisuur Herstel konijnenpopulaties 11-05-2023
  4. Kennisuur Meer vogels op natuurakkers 20-04-2023
  5. Kennisuur Dynamisering zeereep 30-03-2023
  6. https://www.natuurkennis.nl/activiteiten/obn-kennisuur/

  https://www.youtube.com/@dutchbirdingassociation3098

 • Posted on August 28, 2023 03:55 PM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  August 19, 2023

  474.Groninger landschap, De Schepping, Drenthe

  https://www.groene.nl/artikel/graanakkers-als-cultuursteppe
  In een boeiende reportage in De Groene Amsterdammer wordt de vermaarde vogelkenner Ben Koks gevolgd op excursie door het Groninger landschap. Hij is gefascineerd door het gedrag van vogels die kenmerkend zijn voor het oude #boerenland, zoals de (blauwe en grauwe) kiekendief.

  De kiekendief is volgens Koks de kanarie in de kolenmijn, de signaalvogel die verdwijnt als de #bodem verarmt en het landschap teloorgaat. Niet voor niets staat de kiekendief op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels; een indicatie dat het slecht met ze gaat. De kiekendief attendeert ons echter niet alleen op waar het ecologisch misgaat in het boerenland, maar kan ook de weg wijzen naar een natuurrijker platteland.

  Door de stikstofcrisis staat de zoektocht naar een volhoudbare #landbouw weer volop in de belangstelling; een landbouw die in balans is met de natuur, en niet alleen voedsel maar ook biodiversiteit produceert. In die zoektocht kunnen we leren van vogels. De meeste vogels hebben, in de woorden van Koks, baat bij overgangen, combinaties. “De een wil openheid, de ander wil dichte heggen, maar allemaal hebben ze #randen nodig.”

  Als we de vogels volgen, komen we niet uit bij grote velden met Engels raaigras, maar bij kleine akkers met diverse gewassen. Waar veel kleine percelen elkaar kruisen, daar is de randlengte het grootst, en dus ook de kans dat je kiekendieven (en andere vogels) aantreft. Het zijn vaak plekken waar gemengde, agarische bedrijven voorkomen, met afwisselende kavels en gewassen. Denk bijvoorbeeld aan Vlaamse kloosters, waar trappistenmonniken nog ambachtelijke landbouw bedrijven.

  De les die deze bijzondere landbouwenclaves ons leren is volgens Koks glashelder: “de oude landbouw is gek nog niet, met zijn ruimte voor natuurlijke vijanden in plaats van pesticiden, en zijn #afwisseling van kleine akkertjes in plaats van grote lappen grond met één gewas.” Koks’ observatie wordt gestaafd door wetenschappelijke studies naar de biodiversiteit in landschappen met groenblauwe dooradering, wisselende perceelgrootte en variatie in teelten. Die is hoger dan in eenvormige landbouwlandschappen met teeltspecialisatie.

  Willen we de biodiversiteit op het boerenland laten opbloeien, dan moeten we dus een landbouw van #lappendekens stimuleren. In dit kader is het recente plan om zo’n 220.000 hectare heggen, houtwallen en natuurvriendelijke oevers aan te leggen en duurzaam te beheren cruciaal. Dit Aanvalsplan Landschap, een initiatief van natuur- en milieufederaties, provincies, waterschappen en boerenorganisaties, verdient ruimhartige ondersteuning vanuit Den Haag.

  Het Aanvalsplan is een belangrijke en serieuze stap op weg naar een landbouw van lappendekens; een (vogel)rijker cultuurlandschap, waar niet alleen voedsel wordt geproduceerd maar ook de #natuur een volwaardige plek heeft.

  Leesgierig?
  Check 👉 https://lnkd.in/dR8T2czy

  https://www.groene.nl/artikel/graanakkers-als-cultuursteppe

  https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-bramenland-nl-soortenrijkdom-en-natuurwaarde.pdf

  https://scheppingorg.files.wordpress.com/2019/03/schepping-boekje-2017.pdf

  https://www.stichtingoase.nl/doc/pdf/2004_voorjaar_schepping----of-avontuur-met-de-natuur-deel-1.pdf

  https://natuurtijdschriften.nl/pub/545022

  https://natuurtijdschriften.nl/pub/495591/DLN1070160231.pdf

  https://www.ivn.nl/app/uploads/sites/145/2023/03/Nieuwsbrief-IVN-KNNV-Assen-maart-2023.pdf

  https://paddenstoelenwerkgroepdrent.files.wordpress.com/2019/10/cantharellus-1.-nieuwsbrief-pwd-20-2019-31-pp..pdf

  https://wfdrenthe.nl/wp-content/uploads/2020/09/Nieuwsbrief-nr.-50.pdf

  https://schepping.org/boekje-over-schepping/

  Op deze pagina staan publicaties over het ontstaan van Schepping en over de natuur die zich daar ontwikkeld heeft. Alle publicaties kunnen kosteloos worden gedownload en desgewenst worden verspreid onder belangstellenden.

  In de eerste publicatie wordt de ontwikkeling van Schepping beschreven, geïllustreerd met talrijke foto’s. De inhoud van de vierde editie uit 2020 is sterk uitgebreid ten opzichte van de vorige versie uit 2017 (ook nog in onderstaande lijst) en bevat ook informatie over een recente uitbreiding van het natuurgebied. Er is vooralsnog geen papieren versie van deze publicatie verkrijgbaar.

  De overige vermelde artikelen zijn gepubliceerd in tijdschriften.

  Eef Arnolds. 2023. Schepping, 5e versie. 229 pp.

  Eef Arnolds. 2020. Schepping, 4e versie, 86 pp.

  Eef Arnolds. 2017. Schepping, 3e versie. 28 pp.

  Eef Arnolds. 1997. Een zwarte ooievaar in de achtertuin. Kwartaalblad Het Drentse Landschap 16, 4-11.

  Eef Arnolds. 2004. Schepping, op avontuur met de natuur. Oase, lente 2004: 2-5.

  Eef Arnolds. 2005. Schepping, van gifpieper tot boompieper. Het Vogeljaar 53, 247-255.

  Eef Arnolds. 2006. Vestiging van planten in Schepping, een nieuw natuurgebied in Drenthe. De Levende Natuur 107: 16-23.

  https://www.inaturalist.org/posts/38475-less-agreeable-observations-more-agreeable-text-formatting
  https://www.inaturalist.org/posts/38475-less-agreeable-observations-more-agreeable-text-formatting

  https://www.youtube.com/@jnm-jongerenindenatuur7717

  https://podcastluisteren.nl/pod/Radio-Ramkraak

  https://www.eis-nederland.nl/Portals/4/pdfs/Hemiptera/Bodemfauna.pdf

  http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2016/alw/themanummer-tijdschrift-landschap-over-biodiversiteit.html

  https://forum.inaturalist.org/t/android-app-not-reading-picture-location-data/37908

  http://www.sympathyforthecommons.eu/
  Ik kwam er via greenmapper.nl en dan via Partner

  Ramsj produkten natuur
  https://www.kivi.nl/activiteiten/activiteit/betaling
  http://www.hetweekendvandewetenschap.nl/activiteiten/gratis-toegang-nemo/

  Best leuke lezingen vandaag
  https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-evenementen/DOC_Blokkenschema_online_Gelderse_biodiversiteitsdag_2021.pdf

  Links

  EIRES: Intreerede prof. Koen Kok: Het Elektriciteitssysteem in Transitie - van veldtesten, overspanning en spanningsvelden

  Hoe worden hoogspanningsstations en componenten ontwikkeld voor toekomstige elektriciteitsnetten?

  Excursie Windpark en Zonnepark Weert

  Hoe gaat de energietransitie in de gebouwde omgeving in zijn werk?


  Links

  EIRES: Intreerede prof. Koen Kok: Het Elektriciteitssysteem in Transitie - van veldtesten, overspanning en spanningsvelden

  Hoe worden hoogspanningsstations en componenten ontwikkeld voor toekomstige elektriciteitsnetten?

  Excursie Windpark en Zonnepark Weert

  Hoe gaat de energietransitie in de gebouwde omgeving in zijn werk?


 • Eerste editie van de Friese Groene Vrijwilligersdag
  De Friese Groene Vrijwilligersdag is de opvolger van de Friese Vrijwilligersdag Natuur die afgelopen vier jaar in september is georganiseerd. Aanleiding voor de nieuwe naam en invulling is dat er nóg meer groene organisaties zijn betrokken bij de organisatie van de dag. Vandaar ook het thema Samen voor Natuur! Wat blijft is een dag voor vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de Friese natuur: van onderzoek tot onderhoud, van voorlichting tot bescherming.

  Je kunt een aantal presentaties van afgelopen editie 2022 terugkijken via het SlideShare-kanaal van Sovon, de lezingen van 2021 kun je terugkijken via het YouTube-kanaal van Sovon.

 • Water Beetles: Recording & Atlases of Britain & Ireland
  https://www.youtube.com/watch?v=JH9-0AbR_1U&t=37s

 • https://sovon.nl/actueel/nieuwsberichten/zelfs-geschikt-grasland-groeien-te-weinig-kievitskuikens-op
 • Water Beetles: Recording & Atlases of Britain & Ireland
  https://www.youtube.com/watch?v=HbEZL8nkfJc
  Water Beetles: Recording & Atlases of Britain & Ireland
  Prof Garth Foster
  13 Apr 2023

  Water beetles have a long history of biological recording, with the first scheme starting in 1904 and the earliest recorders including Charles Darwin. Garth will provide a brief introduction to the history of water beetle recording, before discussing the recent publication of three volumes of the water beetle atlas for Britain and Ireland, illustrated by anecdotes about some recent records. We'll end the talk with a call to action for the next generation of water beetle recorders and details about how to get involved.

  Check out the live Q&A and further info links for this talk here: Link coming soon...

  Check out FREE upcoming entoLIVE webinars: https://www.eventbrite.co.uk/cc/entol...

  entoLIVE is delivered by the Biological Recording Company and sponsored by the British Entomological & Natural History Society, environmentjob.co.uk, the Field Studies Council and the Royal Entomological Society.


 • download de Balans van de Leefomgeving 2023 (PDF, 8MB)


 • naar het nieuwsbericht (opent in nieuwe tab) • https://vimeo.com/event/3657071/9b427df5eb


 • See #1244 and https://issuetracker.google.com/issues/243294058#comment9
  On my device I use a workaround: Instead of picking images directly I click the three vertical dots menu in the top toolbar of the picker and picking images from that interface. It is a few extra steps for each image, it is annoying, but I agree this workaround will be barely known to the majority of users and it should be somehow fixed asap (e.g. via 3rd party picker).
  https://issuetracker.google.com/issues/243294058?pli=1#comment9

 • op de oude site staat nog steed een knop 'hoogte'
  die roept deze api aan 'https://api.open-elevation.com/api/v1/lookup?locations='; . $lat . ',' . $lon . '
  en verwerkt deze als volgt:
  $json_string = file_get_contents($url);
  $parsed_json = json_decode($json_string, true);
  $alt = round($parsed_json["results"][0]["elevation"]);

 • toe te voegen dmv https://www.opentopodata.org/#usage. Voor eigen gebruik kun je gewoon de public API gebruiken (zolang je maar niet de hoogte voor ál je waarnemingen in één keer wil ophalen). Zie ook de limits hier (https://www.opentopodata.org/#public-api)
  De (open source) data (Digital Elevation Models, DEMs, zoals SRTM bijvoorbeeld) is er. Sterker nog, er zijn gewoon API oplossingen: https://www.opentopodata.org/ (zal in dit geval wel een self-host oplossing moeten worden, maar dat kan denk ik wel). Het grootste 'probleem' zit hem er denk ik in hoe je om moet gaan met de onzekerheid van de xy coordinaten bij het bepalen van het z coordinaat (de hoogte).
  als csv hier uploaden:
  https://www.gpsvisualizer.com/elevation
  En dan krijg ik een lijst met elevation data terug. Liefst zou ik alleen bij de waarneming zelf al informatie over de hoogte willen vinden, zodat ik het direct op mijn convoluut kan schrijven. Ik neem
 • Vleermuizen VLEN dag 2022

 • https://www.youtube.com/@dutchbirdingassociation3098

  Archief


   https://www.natuurkennis.nl/activiteiten/obn-kennisuur/
  1. Kennisuur Verstoring van vogels door recreatie 14-09-2023
  2. Kennisuur Verbetering strooiselafbraak 29-06-2023
  3. Kennisuur Herstel konijnenpopulaties 11-05-2023
  4. Kennisuur Meer vogels op natuurakkers 20-04-2023
  5. Kennisuur Dynamisering zeereep 30-03-2023
  6. https://www.natuurkennis.nl/activiteiten/obn-kennisuur/

  https://www.youtube.com/@dutchbirdingassociation3098

 • Posted on August 19, 2023 06:13 PM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  August 17, 2023

  473.Beheerdersdag

  Beheerdersdag 2022

  Hier vind je de (beschikbare) presentaties van de Beheerdersdag 2022. Deze worden nog aangevuld.

  Beheerdersdag 2021

  Hier vind je de presentaties en videoregistraties van 24 september 2021. Vanwege Covid-19 restricties was dit een online ochtend-editie.  Presentaties (pdf)

  Videoregistraties (YouTube)

  Beheerdersdag 2020

  Kijk hier voor een impressie van de digitale Beheerdersdag 2020 en de presentaties (pdf).  Videoregistraties van de presentaties (YouTube):

  Beheerdersdag 2019

  Het was weer een geweldige dag vol gezelligheid, ontmoetingen, actuele onderwerpen, kennis delen, lekkere hapjes en meer. Veel dank weer aan alle bezoekers, sprekers, standhouders en medewerkers! Hieronder een selectie foto’s.

  Hier vind je een aantal presentaties terug, die tijdens de Beheerdersdag 2019 zijn gegeven.

  Hier kun je de Beheerdersdagspecial van het Vakblad Natuur, Bos, Landschap downloaden, die ook uitgedeeld werd op de Beheerdersdag.

  Foto’s: Anneke de Jong

  Beheerdersdag 2018

  https://www.groene.nl/artikel/graanakkers-als-cultuursteppe

  https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-bramenland-nl-soortenrijkdom-en-natuurwaarde.pdf

  Leesgierig?
  Check 👉 https://lnkd.in/dR8T2czy

  https://www.groene.nl/artikel/graanakkers-als-cultuursteppe

  https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-bramenland-nl-soortenrijkdom-en-natuurwaarde.pdf

  https://scheppingorg.files.wordpress.com/2019/03/schepping-boekje-2017.pdf

  https://www.stichtingoase.nl/doc/pdf/2004_voorjaar_schepping----of-avontuur-met-de-natuur-deel-1.pdf

  https://natuurtijdschriften.nl/pub/545022

  https://natuurtijdschriften.nl/pub/495591/DLN1070160231.pdf

  https://www.ivn.nl/app/uploads/sites/145/2023/03/Nieuwsbrief-IVN-KNNV-Assen-maart-2023.pdf

  https://paddenstoelenwerkgroepdrent.files.wordpress.com/2019/10/cantharellus-1.-nieuwsbrief-pwd-20-2019-31-pp..pdf

  https://wfdrenthe.nl/wp-content/uploads/2020/09/Nieuwsbrief-nr.-50.pdf

  https://schepping.org/boekje-over-schepping/

  Op deze pagina staan publicaties over het ontstaan van Schepping en over de natuur die zich daar ontwikkeld heeft. Alle publicaties kunnen kosteloos worden gedownload en desgewenst worden verspreid onder belangstellenden.

  In de eerste publicatie wordt de ontwikkeling van Schepping beschreven, geïllustreerd met talrijke foto’s. De inhoud van de vierde editie uit 2020 is sterk uitgebreid ten opzichte van de vorige versie uit 2017 (ook nog in onderstaande lijst) en bevat ook informatie over een recente uitbreiding van het natuurgebied. Er is vooralsnog geen papieren versie van deze publicatie verkrijgbaar.

  De overige vermelde artikelen zijn gepubliceerd in tijdschriften.

  Eef Arnolds. 2023. Schepping, 5e versie. 229 pp.

  Eef Arnolds. 2020. Schepping, 4e versie, 86 pp.

  Eef Arnolds. 2017. Schepping, 3e versie. 28 pp.

  Eef Arnolds. 1997. Een zwarte ooievaar in de achtertuin. Kwartaalblad Het Drentse Landschap 16, 4-11.

  Eef Arnolds. 2004. Schepping, op avontuur met de natuur. Oase, lente 2004: 2-5.

  Eef Arnolds. 2005. Schepping, van gifpieper tot boompieper. Het Vogeljaar 53, 247-255.

  Eef Arnolds. 2006. Vestiging van planten in Schepping, een nieuw natuurgebied in Drenthe. De Levende Natuur 107: 16-23.

  The Renewables Grid Initiative, WindEurope, and Members of the Offshore Coalition for Energy and Nature addressed these challenges and opportunities in an invitation-only workshop within WindEurope’s Annual Event in Copenhagen, Denmark. The workshop focused on how to integrate nature into offshore wind and grid infrastructure by bringing together the perspectives of EU Members States, wind developers, transmission system operators, and NGOs. The launch of OCEaN's Statement on ecological criteria inoffshore wind farm auctions provided the starting point for deeper discussions in our second panel.


  The workshop featured the following organisations and speakers:


  • Keynote session: How to integrate nature into offshore wind and grid infrastructure?

  • Ingrid Reumert, Senior Vice President of Group Stakeholder Relation, Ørsted

  • Gro Waeraas de Saint Martin, Director – Strategy and Development, Réseau de Transport d'Électricité

  • Eva Julius-Philipp, Head of Environment and Sustainability Unit, Business Area Wind, Vattenfall

  • Bo Øksnebjerg, Secretary General, WWF Denmark


  • Moderation: Cristina Simioli, Renewables Grid Initiative
   • Panel discussion: Sustainability and biodiversity as non-price criteria in offshore wind auctioning: Challenges and Opportunities

   • Maike Brinksma, Policy Advisor Offshore Wind, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, North Seas Energy Cooperation (NSEC)

   • Ewout van Galen, Head of Programmes, The North Sea Foundation

   • Helena Rodrigues, Ocean Policy Office, WWF European Policy Office

   • Martha Lovatt, Consents Team Manage International Offshore Wind, SSE Renewables


   • Moderation: Mattia Cecchinato, WindEurope

   • Enhancing marine life around the subsea electricity grids in the Dutch North Sea: NID webinar #2
    RGI and the Offshore Coalition for Energy and Nature's (OCEaN) second webinar in the Nature Inclusive Design (NID) series featured speakers from The Rich North Sea and TenneT, the transmission system operator in the Netherlands. In this webinar, they outlined recent examples of Nature Inclusive Design measures in the Netherlands’ marine space, the challenges faced, and the opportunities they foresee for offshore wind energy and grid infrastructure to enhance ecosystems.
    https://www.inaturalist.org/posts/38475-less-agreeable-observations-more-agreeable-text-formatting
    https://www.inaturalist.org/posts/38475-less-agreeable-observations-more-agreeable-text-formatting
    https://www.youtube.com/@jnm-jongerenindenatuur7717
    Posted on August 17, 2023 08:29 AM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

    472.OBN Kennisuur

    Archief


    https://www.groene.nl/artikel/graanakkers-als-cultuursteppe

    https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-bramenland-nl-soortenrijkdom-en-natuurwaarde.pdf

    Leesgierig?
    Check 👉 https://lnkd.in/dR8T2czy

    https://www.groene.nl/artikel/graanakkers-als-cultuursteppe

    https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-bramenland-nl-soortenrijkdom-en-natuurwaarde.pdf

    https://scheppingorg.files.wordpress.com/2019/03/schepping-boekje-2017.pdf

    https://www.stichtingoase.nl/doc/pdf/2004_voorjaar_schepping----of-avontuur-met-de-natuur-deel-1.pdf

    https://natuurtijdschriften.nl/pub/545022

    https://natuurtijdschriften.nl/pub/495591/DLN1070160231.pdf

    https://www.ivn.nl/app/uploads/sites/145/2023/03/Nieuwsbrief-IVN-KNNV-Assen-maart-2023.pdf

    https://paddenstoelenwerkgroepdrent.files.wordpress.com/2019/10/cantharellus-1.-nieuwsbrief-pwd-20-2019-31-pp..pdf

    https://wfdrenthe.nl/wp-content/uploads/2020/09/Nieuwsbrief-nr.-50.pdf

    https://schepping.org/boekje-over-schepping/

    Op deze pagina staan publicaties over het ontstaan van Schepping en over de natuur die zich daar ontwikkeld heeft. Alle publicaties kunnen kosteloos worden gedownload en desgewenst worden verspreid onder belangstellenden.

    In de eerste publicatie wordt de ontwikkeling van Schepping beschreven, geïllustreerd met talrijke foto’s. De inhoud van de vierde editie uit 2020 is sterk uitgebreid ten opzichte van de vorige versie uit 2017 (ook nog in onderstaande lijst) en bevat ook informatie over een recente uitbreiding van het natuurgebied. Er is vooralsnog geen papieren versie van deze publicatie verkrijgbaar.

    De overige vermelde artikelen zijn gepubliceerd in tijdschriften.

    Eef Arnolds. 2023. Schepping, 5e versie. 229 pp.

    Eef Arnolds. 2020. Schepping, 4e versie, 86 pp.

    Eef Arnolds. 2017. Schepping, 3e versie. 28 pp.

    Eef Arnolds. 1997. Een zwarte ooievaar in de achtertuin. Kwartaalblad Het Drentse Landschap 16, 4-11.

    Eef Arnolds. 2004. Schepping, op avontuur met de natuur. Oase, lente 2004: 2-5.

    Eef Arnolds. 2005. Schepping, van gifpieper tot boompieper. Het Vogeljaar 53, 247-255.

    Eef Arnolds. 2006. Vestiging van planten in Schepping, een nieuw natuurgebied in Drenthe. De Levende Natuur 107: 16-23.

    The Renewables Grid Initiative, WindEurope, and Members of the Offshore Coalition for Energy and Nature addressed these challenges and opportunities in an invitation-only workshop within WindEurope’s Annual Event in Copenhagen, Denmark. The workshop focused on how to integrate nature into offshore wind and grid infrastructure by bringing together the perspectives of EU Members States, wind developers, transmission system operators, and NGOs. The launch of OCEaN's Statement on ecological criteria inoffshore wind farm auctions provided the starting point for deeper discussions in our second panel.


    The workshop featured the following organisations and speakers:


    • Keynote session: How to integrate nature into offshore wind and grid infrastructure?

    • Ingrid Reumert, Senior Vice President of Group Stakeholder Relation, Ørsted

    • Gro Waeraas de Saint Martin, Director – Strategy and Development, Réseau de Transport d'Électricité

    • Eva Julius-Philipp, Head of Environment and Sustainability Unit, Business Area Wind, Vattenfall

    • Bo Øksnebjerg, Secretary General, WWF Denmark


    • Moderation: Cristina Simioli, Renewables Grid Initiative
     • Panel discussion: Sustainability and biodiversity as non-price criteria in offshore wind auctioning: Challenges and Opportunities

     • Maike Brinksma, Policy Advisor Offshore Wind, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, North Seas Energy Cooperation (NSEC)

     • Ewout van Galen, Head of Programmes, The North Sea Foundation

     • Helena Rodrigues, Ocean Policy Office, WWF European Policy Office

     • Martha Lovatt, Consents Team Manage International Offshore Wind, SSE Renewables


     • Moderation: Mattia Cecchinato, WindEurope

     • Enhancing marine life around the subsea electricity grids in the Dutch North Sea: NID webinar #2
      RGI and the Offshore Coalition for Energy and Nature's (OCEaN) second webinar in the Nature Inclusive Design (NID) series featured speakers from The Rich North Sea and TenneT, the transmission system operator in the Netherlands. In this webinar, they outlined recent examples of Nature Inclusive Design measures in the Netherlands’ marine space, the challenges faced, and the opportunities they foresee for offshore wind energy and grid infrastructure to enhance ecosystems.
      Posted on August 17, 2023 08:27 AM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment