Đầu tư quỹ phòng hộ (hedge fund): Đầy tiềm năng và rủi ro

Các quỹ phòng hộ hay hedge fund được điều tiết kém chặt chẽ hơn các quỹ tương hỗ truyền thống, và có xu hướng đầu tư vào các loại chứng khoán khác nhau. Điều này có nghĩa là lợi nhuận của hedge fund có thể cao hơn, nhưng nó cũng có nghĩa là phí và rủi ro thua lỗ cũng cao hơn.

1. Tìm hiểu về quỹ phòng hộ (hedge fund)

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về quỹ phòng hộ hay hedge fund là gì.

 

Quỹ phòng hộ (hedge fund) là một phương tiện đầu tư tổng hợp sử dụng một loạt các kỹ thuật đầu tư để tạo ra tỷ suất lợi nhuận cao ngất ngưởng. Các quỹ phòng hộ cũng giống như các quỹ tương hỗ, ngoại trừ việc chúng được thiết kế để tăng lợi nhuận tiềm năng và phòng ngừa trước các tổn thất thị trường bằng cách đầu tư vào nhiều loại tài sản hơn.

Hedge fund là gì?

 

Các quỹ phòng hộ này không có sự giám sát chặt chẽ theo quy định giống như các quỹ tương hỗ. Điều này mang lại cho người đầu tư nhiều cơ hội lời cũng như nhiều rủi ro lỗ cao hơn. Hedge fund có thể kết hợp nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, bất động sản, hàng hóa, tiền tệ và nhiều loại phái sinh như nghĩa vụ nợ có thế chấp. 

 

Thông thường, quỹ phòng hộ được đầu tư bởi các tổ chức và các cá nhân có nhiều vốn. Khi các nhà đầu tư thêm tiền của họ vào quỹ, người quản lý quỹ sẽ chọn chiến lược mà họ cho rằng sẽ mang lại nhiều tiền nhất. Bên cạnh nhiều loại chứng khoán mà các nhà quản lý quỹ phòng hộ có thể chọn để đầu tư vào, họ có nhiều quyền quyết định hơn về việc đưa tiền cho khách hàng của mình vào đâu, bao gồm cả tỷ lệ phần trăm của danh mục đầu tư, so với các nhà quản lý các quỹ khác.

2. Phí và rủi ro quỹ phòng hộ

Biểu phí quỹ hedge fund thông thường bao gồm hai khoản phí riêng biệt: phí quản lý và phí khuyến khích.

 

Phí quản lý được áp dụng cho toàn bộ tài sản mà bạn đang quản lý và chúng thường nằm ở mức khoảng 2% hàng năm. Mặc dù phí quản lý nghe có vẻ là thấp và có thể chấp nhận được, nhưng phí khuyến khích lại ở mức đáng kể hơn nhiều, khoảng 10% đến 20%. 

Các mức phí của hedge fund

 

Tuy nhiên, phí khuyến khích không nhất thiết phải là các khoản phí nhất quán vì chúng chỉ được thêm vào nếu danh mục đầu tư của bạn tạo ra lợi nhuận.

 

Ngoài ra về phần rủi ro, nhiều quỹ đầu cơ sử dụng đòn bẩy khi thực hiện các giao dịch, có nghĩa là họ thực hiện đầu tư bằng tiền đi vay. Điều này có khả năng mang lại cho các nhà đầu tư tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhiều. Sử dụng đòn bẩy có khả năng tạo ra lợi nhuận lớn. Nhưng nếu một khoản đầu tư đòn bẩy không hoạt động tốt, quỹ (và các nhà đầu tư của nó) có thể phải đối mặt với khoản lỗ lớn hơn gấp nhiều lần. Các quỹ phòng hộ cũng có tính thanh khoản thấp hơn các quỹ tương hỗ, có nghĩa là tiền của bạn có thể bị khóa trong quỹ trong một thời gian dài hơn là thời gian mà nó sẽ nằm trong quỹ tương hỗ hoặc các quỹ hoán đổi giao dịch.

3. Kết

Quỹ phòng hộ hedge fund có có thể làm tăng đột ngột hiệu suất của danh mục đầu tư của bạn, nhưng cũng có thể gây thiệt hại một cách nghiêm trọng. Một phần của lý do này là vì quyền quyết định của người quản lý hầu như không giới hạn trong việc phân bổ đa dạng tài sản và trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, quỹ hedge fund không dành cho tất cả mọi người vì nó đòi hỏi nhà đầu tư phải bỏ một số vốn lớn, và sẽ khôn ngoan nếu bạn giữ một phần đáng kể danh mục đầu tư của mình như vậy vào các khoản đầu tư ít rủi ro hơn các quỹ hedge fund này. Tuy nhiên nếu bạn có tiền và muốn trải nghiệm mức độ lời và rủi ro đều cao vượt các khoản đầu tư khác, bạn có thể chọn hedge fund. Tìm hiểu thêm các quỹ đầu tư khác và kinh nghiệm đầu tư tại https://toptradingforex.com/chuyen-muc/kien-thuc-chung/.

 
Posted on August 05, 2022 12:17 PM by minhvantai3381 minhvantai3381

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments